Kiểm định giả thiết

Kiểm định giả thiết là một bài toán quan trọng trong đời sống cũng như trong thống kê, kiểm toán. Ta thường gặp 1 cặp giả thiết đối nghịch nhau, bằng khả năng của mình, ta phải xác định xem giả thiết nào đúng. - Giả thiết thống kê là các giả thiết về trung bình (μ), phương sai mẫu (σ2), tỉ lệ | Kiểm định giả thiết Nguồn 1. Khái niệm Kiểm định giả thiết là một bài toán quan trọng trong đời sống cũng như trong thống kê kiểm toán. Ta thường gặp 1 cặp giả thiết đối nghịch nhau bằng khả năng của mình ta phải xác định xem giả thiết nào đúng. - Giả thiết thống kê là các giả thiết về trung bình p phương sai mẫu ơ2 tỉ lệ f . của đám đông mẫu đang xét. - Nội dung của bài toán kiểm định Cho hai giả thiết H0 H1 thường là đối nghịch nhau . Dựa vào các số liệu thu được ta phải quyết định xem giả thiết H0 đúng hay sai. Giả thiết H1 đối nghịch với giả thiết H0 gọi là đối thiết của H0 . Việc đưa ra quyết định chấp nhận hay bác bỏ một giả thiết thống kê gọi là làm kiểm định hay kiểm định thống kê . Ví dụ Khi ta cảm thấy mệt mỏi ta nghi rằng mình bị bệnh - đây là giả thiết H0 H1 là mình không mắc bệnh và việc đi khám bệnh để xác định xem mình có bệnh hay không chính là xác định xem giả thiết H0 có đúng hay không. Việc này chính là kiểm định giả thiết. Khi giả thiết H0 có dạng H0 a a0 a là 1 tham số nào đó của đại lượng ngẫu nhiên ta đang nghiên cứu a0 là giá trị đã biết Khi đó H1 có thể là H1 a a0 . Việc kiểm định giả thiết với đối thiết dạng này được gọi là kiểm định hai phía vì miền bác bỏ nằm về hai phía của miền chấp nhận . Giả thiết đối dạng H1 a a0 thường được áp dụng khi ta chưa biết rõ trong thực tế a a0 hay a a0 . Nhưng nếu qua quan sát phân tích ta biết được xu hướng là a a0 thì ta có thể đặt đối thiết H1 a a0 . Hoặc ta biết được khả năng a a0 thì đặt đối thiết H1 a a0 . Nếu kiểm định giả thiết với giả thiết đối dạng H1 a a0 thì được gọi là kiểm định giả thiết về phía bên phải. Nếu kiểm định giả thiết với giả thiết đối dạng H1 a a0 thì được gọi là kiểm định giả thiết về phía bên trái 2. Các sai lầm mắc phải khi làm kiểm định Khi làm kiểm định ta có thể mắc phải các sai lầm sau đây Sai lầm loại 1 Bác bỏ 1 giả thiết đúng Bác bỏ H0 khi H0 đúng . Sai lầm loại 2 Chấp nhận 1 giả thiết sai Nhận H0 khi H0 sai . Kết luận Thực tế Chấp nhận H0 Bác bỏ H0

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    69    3    11-12-2023
57    100    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.