Khái niện soạn thảo văn bản

Soạn thảo văn bản là một trong những chức năng chính của người thư ký. Để có thể soạn thảo văn bản được tốt, người thư ký cần phải nắm vững các điều cơ bản như sau: Khái niệm hệ thống văn bản Nhà nước: 1. Văn bản pháp quy là văn bản chứa các quy tắc chung để thực hiện văn bản luật, do cơ quan quản lý hành chính ban hành. | Khái niệm soạn thảo văn bản Nguồn Soạn thảo văn bản là một trong những chức năng chính của người thư ký. Để có thể soạn thảo văn bản được tốt người thư ký cần phải nắm vững các điều cơ bản như sau Khái niệm hệ thống văn bản Nhà nước 1. Văn bản pháp quy là văn bản chứa các quy tắc chung để thực hiện văn bản luật do cơ quan quản lý hành chính ban hành. 2. Văn bản hành chính là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm Nhà nước. Nó cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy giải quyết những vụ việc cụ thể trong khâu quản lý. Hình thức văn bản pháp quy 1. Nghị định do Chính phủ ban hành để quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của người dân theo Hiến pháp và Luật do Quốc hội ban hành. 2. Nghị quyết do Chính phủ hoặc Hội đồng nhân dân các cấp ban hành về các nhiệm vụ kế hoạch chủ trương chính sách và những công tác khác. 3. Quyế t định do Thủ trưởng các cơ quan thuộc Nhà nước hoặc Hội Đồng nhân dân các cấp ban hành. Quyết định để điều hành các công việc cụ thể trong đơn vị về các mặt tổ chức nhân sự tài chính kế hoạch dự án hoặc bãi bỏ các quyết định của cấp dưới. 4. Chỉ thị do Thủ trưởng các cơ quan thuộc Nhà nước ban hành hoặc Hội đồng nhân dân các cấp ban hành. Chỉ thị dùng để đề ra chủ trương chính sách biện pháp quản lý chỉ đạo công việc giao nhiệm vụ cho các bộ phận dưới quyền. 5. Thông tư để hướng dẫn giải thích các chủ trương chính sách và đưa ra biện pháp thực hiện các chủ trương đó. 6. Thông cáo thông báo của chính phủ đến các tầng lớp nhân dân về một quyết định phải thi hành hoặc một sự kiện quan trọng khác. Hình thức văn bản hành chính 1. Công văn là giấy tờ giao dịch về công việc của cơ quan đoàn thể ví dụ như công văn đôn đốc công văn trả lời công văn mời họp công văn giải thích công văn yêu cầu công văn kiến nghị công văn chất vấn. 2. Báo cáo dùng để trình bày cho rõ tình hình hay sự việc ví dụ như báo cáo tuần báo cáo tháng báo cáo quý báo cáo năm báo cáo định kỳ báo cáo đột xuất báo cáo chuyên đề báo cáo hội nghị. 3. Thông báo báo .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
113    88    4    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.