Kỹ năng trình bày văn bản

Trình bày là một chủ đề có hiệu quả, lôi cuốn được sự chú ý và đồng tình từ phía ngời nghe, và có thể tóm tắc các khái niệm phức tạp bằng những từ ngữ đơn giản là kỹ năng cơ bản của mỗi một trưởng nhóm. | Kỹ thuật trình bày văn bản Nguồn Một số yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau - Văn bản được đánh máy hoặc in trên giấy trắng có kích thước 210 x 297 mm khổ A4 sai số cho phép là 2 mm. Một mặt Cách mép trên trang giấy 25 mm Cách mép dưới trang giấy 25 mm Cách mép trái trang giấy 35 mm Cách mép phải trang giấy 15 mm Hai mặt Cách mép trên trang giấy 25 mm Cách mép dưới trang giấy 25 mm Cách mép trái trang giấy 15 mm Cách mép phải trang giấy 35 mm - Văn bản có nhiều trang thì từ trang thứ hai phải đánh số trang bằng chữ số La Mã cách mép trên trang giấy 10mm và cách đều hai mép phải trái của phần có chữ bát chữ . - Những văn bản có hai phụ lục trở lên thì phải ghi số thứ tự của phụ lục bằng chữ số La Mã. - Khi dùng máy vi tính để chế bản văn bản thì nên vận dụng kiểu chữ và cỡ chữ theo mẫu số .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
160    103    2    03-12-2023
222    60    4    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.