Lời khuyên cho các giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ dạy học

Phải nói ngay rằng, đây không phải là bài viết của M4Ps mà đây là những trải nghiệm, những đúc kết của nữ giáo sư người Ấn Độ – Rashmi Kathuri – trong 15 năm gắn bó với bộ môn Toán. Thật tình cờ, khi M4Ps nhận được email của GS Rashmi Kathuria – người đoạt giải Best individual blog 2008 cho lãnh vực giáo dục – đề nghị tham gia cuộc bình chọn Best Education Blog 2009. Tuy nhiên do Maths 4 Physics viết bằng. | Lời khuyên cho các giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ dạy học Nguồn Phải nói ngay rằng đây không phải là bài viết của M4Ps mà đây là những trải nghiệm những đúc kết của nữ giáo sư người Ân Độ - Rashmi Kathuri - trong 15 năm gắn bó với bộ môn Toán. Thật tình cờ khi M4Ps nhận được email của GS Rashmi Kathuria - người đoạt giải Best individual blog 2008 cho lãnh vực giáo dục - đề nghị tham gia cuộc bình chọn Best Education Blog 2009. Tuy nhiên do Maths 4 Physics viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt nên hệ thống đã đưa vào phần bình chọn Best Foreign Language Blog 2009. Chính nhờ email thông báo của GS Rashmi Kathuria M4Ps mới biết đến blog Toán học cực kỳ thú vị của GS này. phả kể lể dài dòng như vậy để bà con hiểu rõ ngọn ngành. Mongpà kon thông cảm. . Qua đó M4Ps đã phát hiện 1 bài viết rất lý thú của GS Rashmi Kathuria trong việc hướng dẫn giáo viên sử dụng công nghệ vào công việc giảng dạy. Với 16 điều tưởng chừng rất đơn giản đã giúp bản thân M4Ps ngộ ra được nhiều điều. Vậy đó là những điều gì This is what I have realised. If you are a beginner. 1. Before you use the technology with students first use it for yourself. Explore learn and then experiment with students. 2. Feel free to share and learn together. Sometimes students are smarter. Let them come forward for help. 3. Use Networking sites for exchanging ideas and learn from experiences of others. 4. Make a mind map of what you exactly want to achieve your constraints and plus points. 5. Learn both offline and online applications. 6. It is not essential to use a tool if it is there. Plan a need based strategy which suits to your subject demands. 7. Be mentally prepared for spending extra time and effort with a positive attitude. This is a kind of investment which would pay you interest in later years. 8. When you experiment create or innovate your greatest support is your intrinsic motivation. 9. It is not necessary that one successful experiment with one group will be successful with the

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    68    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.