Cá mè hoa

Tham khảo tài liệu 'cá mè hoa', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cá mè hoa Nguồn So với các loài cá nuôi hiện nay cá mè hoa có các ưu việt sau - Cá lớn nhanh hơn cá mè trắng. Cá nuôi ở hồ Cấm Sơn Bắc Giang 3 năm nặng 20kg lớn nhất 40kg. Nuôi ở ao 1 năm lớn 1 5kg. - Cá mè hoa có lượng mỡ nhiều chiếm 12 trọng lượng cá có thể tự nó rán nó . - Cá mè hoa tính hiền lành dễ đánh bắt lượng trứng nhiều hơn cá mè trắng cỡ cá mè trắng 10kg có 30 vạn trứng khi đó cá mè hoa có 1 5 triệu trứng . Để tăng sản lượng cá mè hoa nuôi ở ao hồ ruộng cần áp dụng một số biện pháp sau đây 1. Do lượng động vật phù du trong ao luôn ít hơn thực vật phù du khi cho cá ăn thức ăn nhân tạo như Cám bột mì bột sắn. thì khả năng tranh ăn của cá mè trắng mạnh hơn cá mè hoa nên thường tỷ lệ nuôi giữa mè trắng và mè hoa thường từ 3 - 5 1. 2. Ao nuôi cá mè hoa là chính 1 năm có thể thả 3 - 4 đợt giống. Trong điều kiện như vậy để đảm bảo cá mè hoa luôn lớn nhanh hơn cá mè trắng thì phải - Nuôi ghép cá mè trắng cỡ nhỏ 50 - 100g con với cá mè hoa cỡ lớn 300 - 500g con . - Khống chế mật độ và cỡ cá mè trắng khi cá mè trắng đạt 0 75 - 1kg con thì thu hoạch ngay rồi lại thả tiếp cá cỡ nhỏ số lượng cá thả bằng số lượng cá thu . Ở các ao hồ đầm vùng đồng bằng hay vùng trung du nước có nhiều mầu mỡ thì thả cá mè hoa trắm cỏ trôi làm chính ghép thêm cá mè trắng cá chép cá diếc số lượng cá mè thả chiếm 23 - 33 tổng số lượng cá. Năng suất đạt 1 8 - 3 7 tấn 1 ha trong đó mè hoa chiếm 20 - 25 năng suất chung. Ở hồ Cấm Sơn rộng 2600 ha trước đây mỗi năm thả 80 cá mè hoa giống đã thu được 120 tấn năm tới nay vẫn có cá mè hoa nặng 7 - 8kg. Phát triển nuôi cá mè hoa còn có tác dụng làm sạch ao hồ góp phần chống ô nhiễm môi trường nước vì cá mè hoa ăn sinh vật phù du và mùn bã hữu cơ vi khuẩn là nguồn gốc gây ra mùi hôi thối tại các ao hồ ở nông .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
208    50    1    03-12-2023
92    73    3    03-12-2023
131    48    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.