Cá trắm cỏ

1. Tẩy dọn ao: - Tát hoặc tháo cạn, dọn sạch cỏ, tu sửa bờ, đăng cống, vét bùn nếu lượng bùn quá nhiều. Bón vôi khắp đáy ao để diệt cá tạp và các mầm bệnh bằng cách rải đều từ 7 đến 10 kg vôi bột cho 100 mét vuông đáy ao. | Cá trăm cỏ Nguồn I. Nuôi ao 1. Tẩy dọn ao - Tát hoặc tháo cạn dọn sạch cỏ tu sửa bờ đăng cống vét bùn nếu lượng bùn quá nhiều. Bón vôi khắp đáy ao để diệt cá tạp và các mầm bệnh bằng cách rải đều từ 7 đến 10 kg vôi bột cho 100 mét vuông đáy ao. - Sau tẩy vôi 3 ngày bón lót bằng cách rải đều khắp ao từ 20 - 30 kg phân chuồng và 50 kg lá xanh cho 100 mét vuông loại lá cây thân mềm để làm phân xanh . Lá xanh được băm nhỏ rải đều khắp đáy ao vùi vào bùn hoặc bó thành các bó nhỏ từ 5 đến 7 kg dìm ở góc ao. - Lấy nước vào ao ngập từ 0 3 - 0 4 mét ngâm 5 đến 7 ngày vớt hết bã xác phân xanh lấy nước tiếp vào ao đạt độ sâu 1 mét. Cần phải lọc nước vào ao bằng đăng hoặc lưới đề phòng cá dữ cá tạp xâm nhập. Cá trắm cỏ sống ở tầng nước giữa thức ăn chính là cây xanh như cỏ thân mềm rau bèo dâu bèo tấm lá chuối lá sắn cây chuối non băm nhỏ rong thân cây ngô non cá trắm cỏ cũng ăn các loại bột ngô khoai sắn cám gạo. Cá nuôi sau 10 - 12 tháng đạt trọng lượng từ 0 8 - 1 5 kg con trung bình 1 kg mỗi con . 2. Thả cá giống - Có 2 thời kỳ thả cá giống Vụ xuân từ tháng 2 đến tháng 3 Vụ thu từ tháng 8 đến tháng 9. - Cần thả cá giống lớn khoẻ mạnh không sây xát không có bệnh. - Mật độ thả từ 1 - 2 con cho 1 mét vuông. Cỡ cá thả 8-10cm 3. Quản lý - chăm sóc ao Thức ăn Thức ăn xanh gồm các loại cỏ rong bèo tấm bèo dâu lá chuối lá sắn nên cho cá ăn đủ hàng ngày. Sau khi cá ăn cần vớt bỏ các cọng cỏ cây lá già cá không ăn được. Cho cá ăn thêm cám gạo cám ngô. Cứ 100 con cho ăn từ 2 đến 3 kg thức ăn xanh sau tăng dần theo sự lớn lên của cá bằng cách theo dõi hằng ngày. Muốn tăng trọng 1kg thịt cá trắm cỏ cần từ 30-40kg thức ăn xanh như rong cỏ bèo. Với cỏ tươi cho ăn 30-40 trọng lượng thân với rong bèo cho ăn 70 trọng lượng thân. Quản lý ao - Theo dõi thường xuyên bờ ao cống thoát nước xem mực nước ao vào các buổi sáng. - Vào sáng sớm theo dõi xem cá có bị nổi đầu vì ngạt thở không cá có nổi đầu kéo dài không. Nếu có tạm dừng cho ăn và thêm nước vào ao. - Khi thấy cá bị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
185    260    2    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.