Kỹ thuật ương cá giống mè trắng, mè hoa

Ao ương: Có diện tích từ 1000 m2 trở lên, độ sâu mực nước từ 1,2 – 1,5 m. Độ bùn đáy 25 – 30 cm. Bờ ao chắc chắn hơn mực nước cao nhất độ 0,5m, pH = 7-8. Việc chuẩn bị ao ương cũng tương tự ao ương cá bột lên cá hương. | Ji V J r Ấ A . 3 Al Kỹ thuật ương cá giông mè trăng mè hoa Nguồn Ao ương Có diện tích từ 1000 m2 trở lên độ sâu mực nước từ 1 2 - 1 5 m. Độ bùn đáy 25 - 30 cm. Bờ ao chắc chắn hơn mực nước cao nhất độ 0 5m pH 7-8. Việc chuẩn bị ao ương cũng tương tự ao ương cá bột lên cá hương. Mật độ thả cá Ở giai đoạn này có thể ương thành 2 giai đoạn - Ương 1 giai đoạn từ cá hương lên thành cá giống lớn - Ương làm 2 giai đoạn từ 2 5 cm lên 5 cm. Ương 1 giai đoạn thì thời gian ương 3 tháng. Mật độ ương số con 100 m2. Các ao ở miền Trung miền núi chất nước xấu hơn thì số lượng có thể giảm bớt. Với mật độ như trên ta có thể ghép các loài cá như sau Ao cá mè trắng thả 60-80 mè trắng 20-40 trắm cỏ. Ao cá mè hoa thả 60 -70 mè hoa 30-40 trắm cỏ. Hoặc 95 mè hoa ghép 5 mè trắng. Ương làm 2 giai đoạn Ương từ 2 5-3 cm thành 5-6 cm thời giant ừ 25-30 ngày mật độ tính số con 100M2 như sau Cá mè trắng 3500 - 4000 con Cá mè hoa 3000-3500 con Ương cá từ 5-6 cm thành cá 10-12 cm thời gian ương từ 70-80 ngày mật độ ương tính theo số con 100 m2 là Mè trắng con Mè hoa - con Vùng trung du và miền núi thì giảm bớt lượng cho thích hợp. Chăm sóc quản lý Chế độ bón phân cho ăn tương tự như ở giai đoạn từ cá bột lên cá hương. Ương từ giai đoạn 1 mỗi tuần lấy nước vào ao một lần mỗi lần dâng từ 1015 cm nước. Ương từ giai đoạn 2 mỗi tháng lấy nước vào ao một lần mỗi lần dâng từ 10-20 cm nước. Nếu nuôi ghép cá trắm cỏ trong ao phải giải quyết thức ăn xanh cho cá như bèo tấm bèo hoa dâu. Cá từ 5-6 cm trở lên có thể cho ăn rau rong lá sắn . băm nhỏ. Trước khi thu hoạch cá giống phải ngừng cho cá ăn. Và nếu có điều kiện mỗi ngày luyện cá được 1 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.