Nuôi chạch đồng

Chạch đồng thường được khai thác trong tự nhiên. Chạch lúc mới nở chỉ to bằng đầu kim, sau 1 tháng dài 2-3cm, khoảng 6 tháng sau dài 4-6cm, nặng 30- 50g/con. Chạch ăn thức ăn thực vật là chính, nếu nuôi chạch cho ăn thêm thức ăn tinh. | Nuôi chạch đông Nguồn Chạch đồng thường được khai thác trong tự nhiên. Chạch lúc mới nở chỉ to bằng đầu kim sau 1 tháng dài 2-3cm khoảng 6 tháng sau dài 4-6cm nặng 30-50g con. Chạch ăn thức ăn thực vật là chính nếu nuôi chạch cho ăn thêm thức ăn tinh. - Nuôi trong ao Với diện tích khoảng 100-200m2 nước sâu 30-50cm. Trong ao nuôi đào một hố sâu 60-70cm để thu hoạch chạch khi tháo cạn nước ao. Thả 10-15kg chạch giống 100m2 ao. Sau 3-4 tháng nuôi chạch tăng trọng từ 1 11 5 lần tỉ lệ sống 65-80 nếu bón phân gây thức ăn tự nhiên sẽ cho kết quả cao hơn. - Nuôi trong ruộng Ruộng nuôi yêu cầu bùn hơi chua ít cát không có mạch nước ngầm phun lên bờ ruộng phải chắc chắn. Trong ruộng nuôi phải đào vài hố nhỏ rộng 4-6m2 sâu 30-50cm để chạch trú nắng và để dễ thu hoạch. Thả 10-20kg chạch 100m2. Cho chạch ăn bằng cám gạo bột đậu xanh bột cá bột nhộng tằm. Mỗi ngày cho ăn 1-2 lần với lượng thức ăn bằng 5 trọng lượng chạch có trong ruộng. Nếu bón phân lót cho ruộng đầy đủ có thể giảm một nửa mức cho ăn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    40    1    03-12-2023
48    180    2    03-12-2023
195    458    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.