Phân cấp văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp có vô vàn hình thức biểu hiện, nhưng lưu ý rằng, văn hóa DN không phải thực hiện trong ngày một ngày hai, nó có thể kéo dài hàng thập kỷ. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp không phải là một khẩu hiệu, nó phải được sự vun đắp của từng cá nhân trong DN. Xây dựng văn hóa là chìa khóa để DN được trường tồn. | Tiêu chuẩn phân cấp VHDN by Ngo Quang Thuat Phụ lục TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP VẲN HOÁ doanh nghiệp Ghi chú Mức phân cấp tiêu chuẩn hoàn toàn theo chủ quan của tác giả. Stt Yêu tố Phân cấp Yếu-1 Khá-3 Mạnh-4 1 Kiến trúc của Doanh nghiệp Các vật dụng để lộn xộn. Nơi làm việc lộn xộn dơ bẩn. Không có nơi tiếp khách hoặc có nhưng dơ. Không nằm vào các yếu tố trong phần yếu. Bàn ghế làm việc đầy đủ. Khoảng cách các vị trí làm việc và lối đi thông thoáng trên . Có phòng tiếp khách riêng. Các phòng làm việc rõ ràng có ký hiệu . Phòng bảo vệ sạch và nơi để xe gọn gàng. Kiến trúc thể hiện triêt lý của DN. Vị trí làm việc của nhân viên được cá nhân hoá. Vị trí của tiếp tân phòng khách có tính cách. Toàn bộ các khu vực làm việc sạch sẽ ngăn nắp. 2 Sản phẩm Chất lượng sản phẩm không ổn định. Chất lượng không đảm bảo. Lợi ích của sản phẩm không thoả mãn khách hang. Chất lượng sản phẩm ổn định. Mức chất lượng sản phẩm ở mức tối thiểu. Lợi ích của sản phẩm được thoả mãn ở mức tối thiểu. Chất lượng sản phẩm ổn định. Hàng VN chất lượng cao hoặc tương đương. Sản phẩm là một trong 05 sản phẩm hang đầu. Có thêm các lợi ích về mặt giá trị gia tăng. Ngoài các mức ở phần phần cấp khá. Sản phẩm là biểu tượng của trong ngành của sản phẩm tương đương. 3 Máy móc công nghệ Công cụ làm việc thô sơ. Máy móc dơ bẩn. Có công cụ làm việc máy móc khá tốt. Không phạm vào phần yếu. Máy móc công cụ làm việc sạch sẽ ngăn nắp. Các công nghệ sử dụng đều là công nghệ mới tiên tiến. Tương tự phần khá không xếp hạng cao hơn . 4 Các nghi lễ Không tổ chức hoặc có tổ chức nhưng qua loa Có tổ chức nhưng chưa đầy đủ các loại nghi lễ Số lượng nghi lễ đủ hoặc đủ trên 60 theo Tổ chức đủ đến trên 70 những nghi lễ trong Version Page 1 of 5 Tiêu chuẩn phân cấp VHDN by Ngo Quang Thuat theo phần phụ lục các nghi lễ . Tổ chức chưa chuyên nghiệp. danh mục phụ lục. Tổ chức chuyên nghiệp danh mục lien quan. Tính tổ chức rất chuyên nghiệp. Toàn bộ nhân viên đều thấu hiểu về các nghi lễ và mong muốn thực hiện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    44    2    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.