DANH MỤC CÁC GIÁ TRỊ TÍNH CÁCH MÀ DN HƯỚNG TỚI

+ Chú trọng đến người lao động. + Tạo ra sự lôi cuốn trong công việc. + Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ. + Hành động có ý thức và tự giác. + Có khả năng ứng phó sức ép cạnh tranh và sự thay đổi của thị trường. + Có khả năng tự quản lý bản thân. | Phụ lục các giá trị tính cách mà DN hướng tới by Ngo QuangThuat Phụ lục số 2 DANH MỤC CÁC GIÁ TRỊ TÍNH CÁCH MÀ DN HƯỚNG TỚI Stt Tính cách Đặc điểm Ghi chú Tinh thần tập thể Nhiệt tình trong công việc Chú trọng đến người lao động. Tạo ra sự lôi cuốn trong công việc. Nâng cao tinh thần trách nhiệm tinh thần làm chủ. Hành động có ý thức và tự giác. Có khả năng ứng phó sức ép cạnh tranh và sự thay đổi của thị trường. Có khả năng tự quản lý bản thân. Chia sẻ công việc mục tiêu tri thức . chia sẻ mục tiêu chia sẻ công việc qua thảo luận chia sẻ cách làm việc qua ứng xử chia sẻ cảm nhận tình cảm . Tính sáng tạo Nhân cách cởi mở Hoài bảo lớn Thích những thử thách mới Triết lý hãy sáng tạo ra tương la i Tìm cách thay đổi thật độc đáo Khuyũn khích nhn vin ũĩng gĩp ĩ kiũn Hy khuyũn khích Cc nhn vin trình by quan ũiũm ũĩng gĩp nhũng ĩ tũũng cũa hũ vũi mũc ũích ĩng gĩp phũn hon thiũn cơng viũc cũa doanh nghiũp. Cĩ thũ ìm ũiũu ny thơng qua viũc ũũt cc hũp thũ gĩp ĩ tũ chũc cc cuũc hũp thũo luũn. Nhũng d ìm dũũi hình thũc no ũiũu quan trũng ì nhn vin phũi cũm nhũn r rũng nhũng ĩ kiũn cũa hũ ũũũc tơn trũng v ũũũc phũn hũi. Làm việc chuyên nghiệp Tinh thần hợp tác đồng đội đoàn kết Một yếu tố để tạo nên MISA là Tinh thần tập thể làm việc hợp tác tương trợ lẫn nhau là những Version Page 1 of 4 Phụ lục các giá trị tính cách mà DN hướng tới by Ngo QuangThuat đức tính vô cùng cần thiết và quý báu để tiến đến sự thành công do vậy mọi nhân viên đều phải đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp của mình như Phòng Hành chính nơi họ đáp ứng mọi yêu cầu của các phòng ban khác. Yếu tố trách nhiệm là cần có nhưng hơn cả là tinh thần hợp tác tương trợ từ việc gửi các thông tin của công ty cho nhân viên đến việc mua sắm cung cấp các thiết bị máy móc chuẩn bị chỗ làm việc cho nhân viên mới. .Rồi phòng kế toán phòng kinh doanh phòng đối ngoại và phòng tư vấn. Mỗi người mỗi phòng một công việc riêng nhưng tất cả đều vì mục tiêu làm sao để ra được sản phẩm phần mềm tốt sản phẩm được quảng bá rộng rãi .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
294    52    5    22-02-2024
166    5    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.