CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG

CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP | Câu hỏi phỏng vấn khách hàng về VHDN by Ngo QuangThuat Phụ lục CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HANG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Tên khách hàng Địa chỉ Ngày phòng vấn Người phỏng vấn Stt Bạn đánh giá thế nào về sản phẩm của chúng tôi Điểm 1 Giả cá Rẻ Phù hợp Đắt 2 Chât lượng sản phẩm Không tốt Trung bình Khá Tốt 3 Chất lượng sản phẩm của chúng tôi có ổn định không Không Trung bình Khá Tốt 4 Phương thức thanh toán Khó khăn Bình thường Thuận lợi 5 Chính sách hỗ trợ dịch vụ khách hàng Yếu Trung bình Khá Rất tốt 6 Giao hàng Chậm Đảm bảo Nhanh 7 Tính chuyên nghiệp của nhân viên Yếu Trung bình Khá Rất tốt 8 Thái độ phong cách giao tiếp Yếu Bình thường Khá Rất lịch sự 9 Uy tín Không Bình thường Có uy tín Rât tin tưởng 10 Bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi lần thứ mấy 1 2 3 4 5 11 Bạn có định tiếp tục mua sản phẩm của chúng tôi nữa không Không Có Version Page 1 of

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.