CÂU HỎI PHỎNG VẤN

CÂU HỎI PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN VỀ VHDN (Áp dụng lần 1 khi ứng viên nộp hồ sơ và làm bài test chuyên môn) | Cau hoi phong van ung vien ve VHDN by Ngo QuangThuat CAU HOI PHONG VAN UNG VIEN VE VHDN Ap dung lan 1 khi Ung vien nop ho so va lam bai test chuyen mon 1. Ban biet thong tin tuyen dung nay tu dau a Bao Tuoi tre b c d Qua mang cua cong ty. e Qua nguoi gioi thieu. do la anh chi 2. Ban cho rang san pham cua chung toi dung thu may trong nganh 1 2 3 4 5 3. Ban cho biet logo cua chung toi la gi Hay mieu ta chung. 4. Ban co biet khau hieu cua chung toi la gi. Neu biet theo ban no co y nghia gi 5. Ban co biet cong ty chung toi thanh lap tu nam nao 6. Tai sao ban den voi chung toi hay neu cac ly do theo tu tu quan trong giam dan. 7. Ban co biet tam nhin su mang cua cong ty chung toi khong hay cho biet noi dung 8. Giam doc cong ty la ai 9. Neu ban muon dua ra nhung y kien cua minh thi ban co gui chung qua Thu dien tu In ra thanh cac tai lieu cho dong nghiep Hay ban chi chia se chung voi nhung ai ma ban bat chot gap d ngoai hanh lang Version Page 1 of 3 Cau hoi phong van ung vien ve VHDN by Ngo QuangThuat 10. Cac du an va moi thong tin o cong ty ban co duoc chia se mot each tu do hay ngudi ta cho rang ban chi nen lam viec hoan toan doc lap 11. Nhung y kien dong gop duoc dua ra thao luan tai cac buoi hop toan the cong ty chinh thuc hoac khong chinh thuc hay la chi duoc dua ra trong nhung cuoc hop tung ca nhan voi ong chu cong ty 12. Cac dong nghiep cua ban van cam thay vui ve hay cam thay bi xuc pham khi ban dua ra mot so goi y ve cong viec cua ho 13. O cong ty cu cua ban co quy dinh ve trang phuc khi di lam Chung duoc ghi trong cac van ban chinh thuc 14. Ngudi ta co de anh gia dinh tranh ve cua lu tre hay cac chau cay canh trong cac phdng lam viec tren ban ghe va tham chi ca trong phdng ngu nho tai nai lam viec o cong ty cu cua ban 15. Nhung ngudi khac trong phdng cua ban co an snack hay an trua ngay tai ban lam viec cua ho hay khong 16. Va ban co the ghe qua phdng lam viec cua mot dong nghiep khac de tan gau mot chut ma khong bao truoc chu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
189    107    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.