CÂU HỎI VÈ LÝ TƯỞNG

CÂU HỎI VÈ LÝ TƯỞNG – NIỀM TIN – SỰ THOẢ MÃN CỦA NHÂN VIÊN | Câu hỏi về lý tưởng - niềm tin - sự thoả mãn của nhân viên by Ngo QuangThuat CÂU HỎI VÈ LÝ TƯỞNG - NIỀM TIN - Sự THOẢ MÃN CỦA NHÂN VIÊN 1. Kiến trúc doanh nghiệp Bạn có thấy thoải mái tại nơi làm việc của bạn không Có Không Nợi đó có giớng với phòng làm việc của bạn ở nhà không Có Không Bạn có tráng trí gì cho nơi làm việc của bạn Có Không Bạn có được cung cấp đủ phương tiện làm việc tốt VPP . Máy tính. không Có Không 2. về sản phẩm công ty Bạn cho rằng sản phẩm của công ty bạn là Kém Trung bình Tốt Rất tốt Chất lượng sản phẩm của công ty bạn Kém Trung bình Tốt Rất tốt Bạn có cho rằng sản phẩm công ty bạn so với sản phẩm hàng đầu khác Kém hơn nhiều Gần bằng Tương đương Hơn hẳn 4. Nghi lễ Xem danh mục nghi lễ và phỏng vấn nhân viên Công ty bạn có những loại nghi lễ nào Cỏn thiếu Đủ Bạn hiểu nghi lễ đó như thế nào Không hiểu Hiểu 5. Giai thoại Xem danh mục giai thoại và phỏng vấn nhân viên Bạn có thể cho biết công ty bạn có những câu chuyện nào mà công ty bạn hay nhắc đến không Cỏn thiếu Đủ Bạn hiểu chúng như thế nào Không hiểu Hiểu 6. Logo Lo go của công ty bạn như thế nào tả được Miêu tả được Bạn có biết logo của bạn có ý nghĩa gì không Không hiểu Hiểu 7. Khẩu hiệu Khẩu hiệu của công ty bạn là gì Không biết Có biết Version Page 1 of 3 Câu hỏi về lý tưởng - niềm tin - sự thoả mãn của nhân viên by Ngo QuangThuat Bạn có biết nó có ý nghĩa gì không Không hiểu Hiểu 9. Sứ mạng tầm nhìn của tổ chức Xem bản mô tả sứ mạng và tầm nhìn Sứ mạng tầm nhìn của công ty bạn là gì Biết Bạn hiểu sứ mạng tầm nhìn của công ty bạn như thế nào Hiểu 10 Tri thức doanh nghiệp Công ty bạn có tủ sách không Không Có Bạn có bao giờ đọc sách của công ty không Không Có Bạn có được công ty huấn luyện về các quy định không Không Có Bạn có được huấn luyện vè công việc không Không Có Công ty có chương trình định hướng nghề nghiệp cho bạn không Không Có 11. Hệ thống văn bản nội bộ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.