BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP | Bảng đánh giá phân cấp VHDN by Ngo QuangThuat Phụ lục 14 BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Stt Yêu tố Trọng số Phân cấp Tổng điểm Yếu-1 Khá-3 Mạnh-4 1 Kiến trúc của Doanh nghiệp 2 Sản phẩm 3 Máy móc công nghệ 4 Các nghi lễ 5 Giai thoại 6 Biểu tượng 7 Ngôn ngữ khẩu hiệu 8 Phong cách giao ngữ 9 Sứ mạng của tổ chức triết lý kinh doanh 10 Tri thức của doanh nghiệp 11 Quy trình thủ tục hướng dẫn các biểu mẫu 12 Phong cách lãnh đạo 13 Sự phân chia quyền lực 14 Tính cách của doanh nghiệp 15 Lý tưởng 16 Niềm tin 17 Chuẩn mực đạo đức TỔNG CỘNG Ghi chú Tổng điểm Trọng số điểm phân cấp Tổng cộng bằng tổng điểm Điểm bằng tổng cộng 10 VHDN được phân làm 4 lọai như trên theo mức điềm số Mạnh trên 3 - 4 không có yếu tố nào cấp yếu tối đa có 2 yếu tố cấp TB Khá trên 2 - 3 tối đa có 2 yếu tố cấp yếu TB trên 1 - 2 Yếu dưới 1 Version Page 1 of

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
194    6    1    15-06-2024
187    169    10    15-06-2024
138    774    2    15-06-2024
101    525    2    15-06-2024
53    90    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.