Xây dựng - thay đổi văn hóa doanh nghiệp

Những quan điểm, tư tưởng và phương hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp chưa được đầy đủ. | Xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp by Ngo QuangThuat XÂY DỰNG VÀ THAY ĐỔI VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP HCM 01 2006 Version 1 109 Xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp by Ngo QuangThuat Lời nói đầu Trong thời gian vừa qua chúng ta thường nghe nói nhiều đến các khái niệm văn hoá doanh nghiệp văn hoá doanh nhân. .tuy nhiên đến nay các khái niệm này hầu như chưa được thống nhất. Điều này đã dẫn đến những quan niệm tư tưởng và phương hướng xây dựng văn hoá doanh nghiệp chưa được đầy đủ. Với phương thức tiếp cận những đặc trưng văn hoá nhất là đặc điểm của văn hoá con người Việt sau đó là cơ sở đối chiếu so sánh nhận dạng văn hoá doanh nghiệp. Phần cuối là hướng dẫn thực hiện văn hoá doanh nghiệp từ khâu hoạch định thực hiện đánh giá và duy trì văn hoá doanh nghiệp. Các phụ lục kèm theo sẽ là công cụ để các doanh nghiệp có thể tham khảo thực hiện văn hoá doanh nghiệp mình. Tài liệu lần đầu được biên soạn và tập hợp chắc rằng còn chưa đầy đủ đặc biệt là văn hoá doanh nghiệp có mối quan hệ rất lớn với xây dựng và phát triển thương hiệu chúng tôi sẽ sớm hoàn thành tài liệu hướng dẫn này. Mọi ý kiến rất vui lòng gởi theo hộp thư nqcenter@ Version 2 109 Xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp by Ngo QuangThuat Mục lục Stt Nội dung Trang 1 Phần I - Tìm hiểu về văn hoá. 05 Khái niệm văn hoá. 05 Các yếu tố văn hoá. 06 Các tính chất của văn hoá. 09 Nhận diện văn hoá . 11 Đặc điểm của văn hoá và con người Việt nam . 12 Một số yếu tố của lịnh sử ảnh hưởng đế văn hoá Việt nam . 12 Ưu và nhược điểm của người Việt nam . 13 So sánh phong cách ứng xử phương đông và phương tây . 19 2 Phần II - Văn hoá doanh nghiệp. 20 2. 1 Khái niệm Văn hoá doanh nghiệp . 20 Đặc điểm văn hoá doanh nghiệp . 22 Chủ thể của văn hoá Doanh nghiệp . 23 Văn hoá Doanh nhân . 29 Doanh nhân là gì. 30 Văn hóa doanh nhân. 30 Tính cách đặc điểm của doanh nhân . 32 Thực trạng doanh nhân Việt nam. 42 Các yếu tố cấu thành

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
113    74    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.