Danh sách hồ sơ

Tham khảo tài liệu 'danh sách hồ sơ', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | DANH SACH HO Sơ Bộ phận Stt Tên HS Người quan lý Người đườc đọc HS Vị trí đê HS Dang họ sờ Cach thức phan lọại sap xếp Ngay phat sinh Hs Ngay cất HS Thời gian lưu Phường phap huy bọ Van ban Trọng ọ cưng may vi tính CD -rọm đĩa mêm Ngày thang nậm Trưởng bộ phận duyệt Người lập Trang

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    246    1    08-12-2023
95    58    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.