Phiếu xem xét hợp đồng

Phiếu xem xét hợp đồng | PHIEU XEM XÉT HƠP ĐồNG 1- Tên khách hàng 2- HỢp đồng Đơn Đát Háng 3- Xêm xêt Stt Nội dung xem xét Kết q ua YES NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thơi gián giáồ háng Giá Phương thưc thánh toán Báồ gồi Ván chuyển Tái chánh lánh mánh Uy tín Tư cách pháp nhán Các vấn đê khác Chấp nhàn Khồng chấp nhàn Ngáy tháng nám Ngươi xem .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.