Phiếu ghi nhận ý kiến của khách hàng

Phiếu ghi nhận ý kiến của khách hàng | PHIEU GHI NHẬN Y KIEN CU A KHA CH HANG Tên khách hàng Người liên lác Địà chỉ Điên thoái Fax Stt Nội dung Ngày yêu càu giài quyết 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ngày tháng năm Người ghi .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    13    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.