Phiếu báo cáo sản phẩm không phù hợp

Phiếu báo cáo sản phẩm không phù hợp | BAO CAO SAN PHAM KHÔNG PHU HƠP PHIẾU NCR Ngày _Sô 1- Chi tiê t công việc - HỢp đông đơn đặt hàng sô - Phiêu giàô việc sô - Sàn phàm 2 - Tài liệu thàm khàô 3 - Sự không phù hợp Mô tả ban chat và phạm vi cua sự không phù hợp Ngươi làp 4 - Hình thức xử lý Làm lại o Nhân nhượngo Trả lại nhà cung câ p Sửa chữa Hạ câ p Loại bỏ phê liệu Hình thức khảc 121 Người có thẩm quyền Ngày Ngươi thực hiện Ngày hoàn thành Hành đông khàc phục và phông ngừà nêu cô Càr sô 5 - Giám sát Thoả mãn Không thoả mãn NCR mới sô Ghi chú Ngươi giàm sàt Ngày Trang

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.