Hướng dẫn vận hành lò hơi

Hướng dẫn vận hành lò hơi | HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH LÒ HỚI I. CHUAN BỊ Đe đảm bảo an toàn vận hành lò cần phải kiểm tra các thiết bị phụ trơ cua lò như sau Kiểm tra nước trong lò va bòn chưa nước kể ca khau xử ly nước. Kiểm tra lướng dau đòt FÒ cac hệ thòng bớm dau va ham dau. Kiểm tra cac van hới chính van an tòan cac thiết bị va ap lực. Hể thòng tu điên điều khiển. II. MỞ MAY Bấm nut Start hòạc Rệady chò lò hòạt đòng. III. VẬN HANH ơ chế đô tự động Auto - Phai đưa cac còng tac vể vị trí Ẫutò. - Tat chế đò tay Manual . - Sau khi thaò tac cac bước trển that ky thì khới đòng lò. Bấm nut Start hòăc Rệady chò lò hòat đòng thểò chướng trình định sận ớ chế đò Ẫutò. Chế độ tay Manual Nếu chay ớ chế đò tròng thì phai đưa cac còng tac vể vị trí tay ròi khới đòng đòt lò thểò nguyện tac sau Khới đòng còng tac Quat giò Bớm dau Đanh lưa Van dau. Tròng qua trình van hanh lò hới còng nhan van hanh lò khòng đước rới vị trí lam viẹc luòn thểò dòi qua trình hòat đòng cua lò nước dau FÒ cac thiết bị ap lực để kịp thới xử ly khi cò sự cò xay ra. Khi kểt thuc ca lam viẹc còng nhan van hanh lò tiển hanh giaò ca ghi chép vaò sổ van hanh lò tiển hanh kiểm tra va ky tển vaò sổ van hanh lò. IV. TAT MAY Tat may bang hể thòng tự đòng ma chướng trình đa cai đat sận. Nểu tat khòng chò may hòat đòng nữa thì ta bam nut stòp ròi cup cau daò điển nguòn. Trang 1 V. CÁC Sự CO THƯỜNG GẶP CÁCH XỬ LY Trong qua trình lò hoạt động nếu xảy ra sực cô thì công nhân vận hành lò phải thật bình tĩnh nhận định tình hình vả mức độ nạng nhế đế đưa ra phương phảp xử ly kịp thời va hiệu qua nhất. Sự cớ cạn nước - nguyện nhan bơm nứơc không hoat động nứơc cung cấp không cô bị can nứơc . - Phương phap xứ ly ngứng ông hôat đông cua lô va xa hết ap lực ra khôi lô tiến hanh kiếm tra cac nguyện nhan trến. - Phai đế nguôi lô trến 12 giơ mơi đươc bơm nứơc vaô lô va xếm cô hiến tương gì xay ra không rôi mơi bat đau chô lô hôat đông trơ lai. Sự cớ lớ khớng hoạt động được Ngưng hôat đông cua lô xa hết ap xuất hơi ra khôi lô tiến hanh kiếm tra cac nguyến nhan

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    55    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.