Phiếu kiểm tra tần suất theo dạng không phù hợp

Phiếu kiểm tra tần suất theo dạng không phù hợp | Phiếu kiểm tra tan suất theo dang không phu hỢp Bộ phận Dạng khộng phù hợp Tan suất Tồn g sộ Ky hiệ ù Khộ nguyên liệù pxj Xxj pxj rxj Pxj Pxj rxj rxj rxd Pxd 50 A Khộ phù liệu pxj pxj 1 11 B Phong Ky thùật cộng nghệ PxJ Pxj Pxj 35 C Xưông cật 27 D Xưông may 1 57 E Xưông Hộận thanh s n 8 F Khạc pxj 1 12 G Tổng cộng 200

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.