Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto

Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto | Bang so lieu ve bieu do Pareto Ky hieu Dang khong phu hdp So lan khong phu hdp Cong don cua moi lan khong phu hop cong don E 57 57 28 28 A 50 107 25 53 C 35 142 16 69 D 27 169 14 83 G 12 181 5 88 B 11 192 4 92 F 8 200 8 100 Tong cong 200 100

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.