Chức năng FAIL - SAFE

Tín hiệu mất Hiện tượng Chức năng fail-safe 1. Tín hiệu đánh lửa IGF Hư hỏng ở hệ thống đánh lửa và việc đánh lửa không thế xảy ra ( tín hiệu IGF không đến ECU) Ngừng phun nhiên liệu | Chức năng FAIL - SAFE Nguồn Tín hiệu mất Hiện tượng Chức năng fail-safe 1. Tín hiệu đánh lửa IGF Hư hỏng ở hệ thống đánh lửa và việc đánh lửa không thế xảy ra tín hiệu IGF không đến ECU Ngừng phun nhiên liệu 2. Tín hiệu cảm biến áp suất Map Nếu mất tín hiệu tứ cảm biến này lượng xăng phun cơ bản không được tính toán và động cơ bị chết máy hoặc khó khởi động . Nếu nối tắt cực T và E1 thì ECU sẽ lấy giá trị tiêu chuẩn 30Kpa 122mm Hg 8 9 mg Hg để thay cho tín hiệu này 3. Tín hiệu đo gió Nếu mất tín hiệu này ECU không thể nhận biết được lương gió nạp để tính toán lượng xăng phun cơ bản kết quả là động cơ bị chết máy hoặc khó khởi động . Giá trị tiêu chuẩn được lấy từ công tắc cầm chừng cho việc tính toán lượng xăng phun và thời điểm đánh lửa 4. Tín hiệu cảm biến vị trí bướm ga Nếu mất tín hiệu này ECU không thể xác định vị trí cánh bướm ga mở hay đóng hoàn toàn điều này sẽ làm động cơ chết máy hoặc nồ không êm ECU se lấy lại giá trị tiêu chuẩn trong bộ nhớ để thay thế cho tín hiệu này 5. Tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước và cảm biến nhiệt độ không khí nạp Nếu mất tín hiệu này ECU sẽ hiếu rằng nhiệt độ nước ở 50 0C hoặc là 139 0C điều này sẽ làm tỉ lệ hòa khí trở nên quá giàu hoặc quá nghèo kết quả là động cơ sẽ bị chết máy hoặc nổ không êm ECU sẽ lấy giá trị tiêu chuẩn trong bộ nhớ tùy thuộc vào đặc tính động cơ với nhiệt độ nước là 89 0C và nhiệt độ khí nạp là 20 0C 6. Tín hiệu từ cảm biến oxy Nếu vỏ bọc ngoài của cảm biến oxy bị đóng bẩn ECU không thể nhận biết hàm lượng oxy tập trung ở khí thải vì thế nó không thể duy trì tỉ lệ hòa khí ở mục tối ưu Hiệu chỉnh hồi tiếp tỉ lệ hòa khí bị gián đoạn 7. Cảm biến áp suất khí trời Nếu mất tín hiệu từ cảm biến này ECU sẽ hiểu rằng áp suất khí trời luôn ở giá trị cực đại hay tối thiểu điều này làm động cơ chạy nghèo hay giảm đặc tính lái Lấy giá trị áp suất khí trời ở mức tiêu chuần là 101KPA 60 mmHg thay thế cho tín hiệu này 8. Tín hiệu từ cảm biến kích nổ Nếu mất tín hiệu này ECU không thể nhận biết khi động cơ bị

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
115    395    7    21-04-2024
10    413    3    21-04-2024
5    56    1    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.