Các biện pháp nhằm nâng cao khả năng sinh sản ở đàn gia súc (trâu bò)

Để nâng cao tỷ lệ sinh sản của đàn trâu bò cái chúng ta cần phát hiện nguyên nhân gây nên tình trạng không bình thường trong qúa trình sinh sản của trâu bò. Các nguyên nhân đó có thể là: Dinh dưỡng, tổ chức phối giống, quản lý sử dụng, thời tiết | Các biện pháp nhằm nâng cao khả năng sinh sản ở đàn gia súc trâu bò Nguồn Để nâng cao tỷ lệ sinh sản của đàn trâu bò cái chúng ta cần phát hiện nguyên nhân gây nên tình trạng không bình thường trong qúa trình sinh sản của trâu bò. Các nguyên nhân đó có thể là Dinh dưỡng tổ chức phối giống quản lý sử dụng thời tiết. Do tình hình chăn nuôi nước ta chăn nuôi phân tán quy mô nhỏ chăn nuôi theo phương thức quảng canh và do đặc điểm của từng địa phương nên tồn tại hai kiểu chăn nuôi đó là chăn dắt và chăn thả. Do đó mỗi địa phương có những biện pháp hữu hiệu khác nhau để nâng cao tỷ lệ đẻ. Song tập trung có một số biện pháp như sau Tổ chức phối giống tốt. - Đối với đàn trâu bò cày kéo trâu bò đàn phối giống bằng phương thức nhảy trực tiếp trước hết phải bố trí Đủ đực 20-30 cái lcon đực Phân bố đực hợp lý Ở nông thôn do đặc điểm quần cư của từng vùng có tập quán sinh hoạt sản xuất chăn thả trâu bò tương đối độc lập cho nên nhiều khi theo số liệu thống kê của địa phương có thể là số liệu đực đủ là phù hợp với số lượng gia súc cái song nhiều trường hợp đực giống chỉ tập trung ở một vài xóm còn ở các xóm khác không đủ đực giống do vậy khi trâu bò cái động dục thì không có đực. Trong các trường hợp như vậy cần tổ chức tạo điều kiện cho đực cái gặp nhau. Điều này rất có ý nghĩa đối với các vùng đồng bằng phương thức chăn dắt là phổ biến. Và càng đặc biệt đối với đàn trâu bò khi có tỷ lệ động dục ngầm cao. Biện pháp có thể là dùng đất đầu làng cuối xóm làm bãi chơi chung cho trâu bò. Hàng ngày trước và sau khi chăn dắt đi làm trâu bò được tập trung tại một nơi thuận tiện nhất để sinh hoạt sinh dục. Đây là biện pháp rẻ tiền và có hiệu quả cao. - Đối với đàn trâu bò phối tinh nhân tạo trước hết phải có đội ngũ dẫn tinh viên có tay nghề cao. Việc phát hiện và phối giống kịp thời đúng thời điểm mang tính chất quyết định đến việc nâng cao tỷ lệ đẻ do vậy yêu cầu cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên bám sát đàn gia súc. Vấn đề ghi chép theo dõi con giống phải tốt .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.