Điều chú ý khi nuôi heo hướng nạc

Để chăn nuôi heo đạt được tỉ lệ nạc cao, người ta thường nuôi heo giống ngoại và lai kinh tế ngoại x ngoại, heo con nuôi thịt đạt tỉ lệ nạc 50-60% hoặc nuôi heo lai kinh tế nội x ngoại, heo con nuôi thịt đạt tỉ lệ nạc 40-50%. Heo có tỷ lệ nạc càng cao thì tiêu tốn thức ăn càng thấp, hiệu quả kinh tế càng cao. | T Ă 1 r r 1 1 V 1 1 A. Điêu chú ý khi nuôi heo hướng nạc Nguồn Để chăn nuôi heo đạt được tỉ lệ nạc cao người ta thường nuôi heo giống ngoại và lai kinh tế ngoại x ngoại heo con nuôi thịt đạt tỉ lệ nạc 50-60 hoặc nuôi heo lai kinh tế nội x ngoại heo con nuôi thịt đạt tỉ lệ nạc 40-50 . Heo có tỷ lệ nạc càng cao thì tiêu tốn thức ăn càng thấp hiệu quả kinh tế càng cao. về mặt kỹ thuật để nuôi heo thịt tăng trọng nhanh đạt tỉ lệ nạc cao ngoài yếu tố giống lai thương phẩm phải chú ý thực hiện tốt những yêu cầu sau Chọn heo con nuôi thịt vận chuyển heo con xác định thời gian nuôi và khối lượng đạt được xác định chế độ dinh dưỡng xác định tiêu chuẩn ăn của heo ngoại lai ngoại x ngoại và heo lai nội x ngoại nuôi thịt xây dựng khẩu phần ăn. Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng Trong thực tế chủ yếu có 2 cách nuôi heo thịt -Nuôi từ cai sữa đến khi đạt khối lượng giết thịt 3 giai đoạn . -Nuôi từ heo nhỡ có khối lượng ban đầu 30-50 kg đến khi kết thúc vỗ béo giết thịt 1 hoặc 2 giai đoạn . Để nuôi heo lai thương phẩm tăng trọng nhanh và đạt tỉ lệ nạc cao tốt nhất là nuôi từ lúc heo con còn bú sữa mẹ nếu không thì cũng phải nuôi từ sau cai sữa đến 7 tháng tuổi đạt khối lượng giết thịt. Trong các khâu kỹ thuật cần chú ý Muốn nuôi heo nhiều nạc trước hết phải chọn giống heo nhiều nạc đồng thời phải chú ý đến thức ăn tạo nạc cao. Khi nuôi heo giống hướng nạc phải đảm bảo tiêu chuẩn của phẩm giống điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh thú y. Điều kiện môi trường khí amoniac chất lượng không khí nhiệt độ độ ẩm mật độ nuôi và nước uống. đều có ảnh hưởng đến sự gia tăng mức độ nhạy cảm với dịch bệnh chi phí thuốc thú y tăng trọng và phát triển mô nạc của heo. Chính vì vậy để nuôi heo hướng nạc cần phải tạo sự thông thoáng chuồng trại. Vì khi nhiệt độ quá nóng heo sẽ ăn ít và chậm lớn. Ngược lại nhiệt độ quá lạnh heo ăn nhiều để chống lạnh và chi phí thức ăn cao hơn. Nuôi heo hướng nạc mật độ tối đa 15-30 con ô chuồng 1 2-1 4 m2 con . Thức ăn giàu dinh dưỡng giúp cho heo

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.