Hướng dẫn chọn giống và ghép đôi giao phối

Muốn nuôi heo có nạc nhiều, trước hết ta phải chọn giống heo có tỷ lệ nạc nhiều như: Giống Yorkshire; Duroc; Landrace; hoặc con lai của các giống này với nhau như công thức lai sẽ trình bày ở phần sau. Ngoài ra vấn đề thức ăn cũng không kém phần quan trọng. | 1 Ấ A 1 r - V 1 Ấ Hướng dân chọn giông và ghép đôi giao phôi Nguồn Muốn nuôi heo có nạc nhiều trước hết ta phải chọn giống heo có tỷ lệ nạc nhiều như Giống Yorkshire Duroc Landrace hoặc con lai của các giống này với nhau như công thức lai sẽ trình bày ở phần sau. Ngoài ra vấn đề thức ăn cũng không kém phần quan trọng. I - CÁC GIỐNG HEO NGOẠI ĐÃ CÓ Ở TÂY NINH 1 - Giông heo Yorkshire Giống này được nhiều người chăn nuôi ưa chuộng lông da trắng tai đứng mỏm thẳng ngực rộng toàn thân chắc chắn đẻ con sai nuôi con khéo chịu được kham khổ. Trọng lượng con đực trưởng thành 300 - 400Kg Con cái 230 - 320Kg ở giống gốc giống thuần . Nái giống Yorkshire 2 - Giông Landrace - Lông da trắng dài đòn mông nở tai to cụp về phía trước lép mình 4 chân hơi yếu. - Con đực trưởng thành 270 - 360Kg Con cái 200 - 320Kg. Đực giống Landrace - Đẻ sai mỗi lứa đẻ 10 - 14 con. - Tỷ lệ nạc rất cao phần mông phát triển. - Nhạy cảm với môi trường sống thường bị Stress . - Giống này thích nghi kém trong khí hậu nhiệt đới. 3 - Giống Duroc heo bò Toàn thân chắc chắn cân đối tỷ nạc cao. 4 chân to khỏe màu lông thay đổi từ nâu nhạt đến nâu đậm mỏm thẳng và hơi dài tai cụp và hơi ngắn. Đực giống Duroc 4 - Giống Petrain Lông da có những đốm sậm màu đen không đều phần mông phát triển. Tuổi phối giống cao chậm hơn Yorkshire. Số con lứa trung bình 10 - 11 con. Là kết quả lai tạo của 2 trong 3 giống heo trên với nhau đặc tính về ngoại hình và tính năng sản xuất chưa ổn định. II- CHỌN GIỐNG GÂY NÁI a Chọn theo ngoại hình - Trọng lượng heo hậu bị lúc 8 tháng tuổi phải đạt từ 90 - 100 Kg. - Dài đòn mông vai nở âm hộ thẳng. - Có từ 12 vú trở lên núm vú rõ cách đều. - Chân heo đảm bảo yêu cầu như hình sau b Chọn theo lý lịch Sau khi đạt yêu cầu về ngoại hình chúng ta phải chọn theo lý lịch tức là phải biết nái hậu bị của mình thuộc giống gì Và heo mẹ có sinh sản tốt hay không Nuôi con ra sau Heo chọn làm nái hậu bị phải là con của những nái mà có ít nhất 8 heo con cai sửa khỏe mạnh trở lên .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
136    72    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.