Như thế nào là nhượng quyền thương mại?

Nhượng quyền thương mại là mối quan hệ thương mại đúng pháp luật về dịch vụ, tên kinh doanh hay biểu tượng quảng cáo, giữa doanh nghiệp và cá nhân hay một doanh nghiệp khác ( gọi chung là người nhượng quyền và người được nhượng quyền), để tìm kiếm các quyền để sử dụng vào kinh doanh. Sự thoả thuận này phụ thuộc vào phương pháp quản lý kinh doanh giữa hai bên. Mặc dù hình thức cấp quyền thương mại này được sử dụng từ những năm Nội Chiến nhưng gần đây phát triển hết sức mạnh mẽ. | Như thế nào là nhượng quyền thương mại? Nhượng quyền thương mại là mối quan hệ thương mại đúng pháp luật về dịch vụ, tên kinh doanh hay biểu tượng quảng cáo, giữa doanh nghiệp và cá nhân hay một doanh nghiệp khác ( gọi chung là người nhượng quyền và người được nhượng quyền), để tìm kiếm các quyền để sử dụng vào kinh doanh. Sự thoả thuận này phụ thuộc vào phương pháp quản lý kinh doanh giữa hai bên. Mặc dù hình thức cấp quyền thương mại này được sử dụng từ những năm Nội Chiến nhưng gần đây phát triển hết sức mạnh mẽ. Các ngành kinh doanh phụ thuộc vào việc kinh doanh của chi nhánh từ việc phân phối sản phẩm, dịch vụ tới ngõ ngách của cuộc sống, từ buôn bán ôtô vầ bất động sản cho tới đồ ăn nhanh và thuế trước bạ. Trong một hình thức đơn giản nhất, một nơi cấp quyền kinh doanh có quyền đối với tên hay thương hiệu của mình và có thể bán quyền đó cho một chi nhánh ( một người được nhượng quyền) nào đó. Đó được coi là cấp tên thương hiệu hay tên sản phẩm. Ở một hình thức phức tạp hơn, hoạt động nhượng quyền xây dựng một mối quan hệ rộng hơn và luôn phát triển tồn tại giữa hai bên. Người được nhượng quyền thường yêu cầu một dạng dịch vụ đầy đủ, bao gồm: - Lựa chọn địa điểm - Đào tạo - Cung cấp sản phẩm - Kế hoạch Marketing - Vốn đầu tư Nhìn chung, một người được nhượng quyền sẽ có quyền kinh doanhmặt hàng hay dịch vụ mà được cung cấp bởi người nhượng quyền sẽ cần thiết phải có những chất lượng tiêu chuẩn của người nhượng quyền.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG