Tiểu sử tổng thống Mỹ BARACH OBAMA

Obama sinh ngày 4/8/1961 ở Honolulu , Hawaii , Hoa Kỳ. Năm 1967 Obama theo m ẹ t ới Jarkata, Indonesia sinh sống cùng dượng và học từ lớp 1 đến lớp 4 ở đó. - Năm 10 tuổi, ông trở về Honolulu sống cùng ông | Cuối cùng, trong bài diễn văn của mình, tôi đã mô tả những thực tế về dân số nước Mỹ trong tương lai. Bang Texas, California, New Mexico, Hawaii và quận Columbia là những vùng mà ở đó đang diễn ra tình trạng “đa số - thiểu số” (những người không thuộc gốc châu Âu từng là nhóm thiểu số nay đã trở thành đa số). Tại mười hai bang khác trên nước Mỹ, số dân gốc Phi, La tinh và châu Á chiếm đến hơn 30% dân số. Số lượng người Mỹ gốc Tây Ban Nha hiện nay là 42 triệu người, đây là nhóm cư dân đạt mức tăng trưởng cao nhất: chiếm gần một nửa tổng dân số của cả nước trong giai đoạn 2004-2005. Nhóm dân châu Á, mặc dù không đông đảo bằng, nhưng lại đang phát triển một cách đáng kể, và theo ước lượng thì dân số của nhóm này sẽ có thể tăng đến hơn 200% trong vòng 40 năm tới. Các chuyên gia dự báo rằng không lâu sau năm 2050, người da trắng ở Mỹ sẽ không còn chiếm thế đa số nữa. Và nếu dự báo này trở thành hiện thực thì những tác động của nó đối với nền kinh tế, chính trị và văn hoá của chúng ta là không thể lường trước được.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    348    3    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.