Căn bản về IP - Mạng máy tính

Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu, do hàng nghìn mạng máy tính từ khắp mọi nơi nối lại tạo nên. Khác với cách tổ chức theo các cấp: nội hạt, liên tỉnh, quốc tế của một mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn, mạng Internet tổ chức chỉ có một cấp, các mạng máy tính dù nhỏ, dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau. | NExpertS CÔNG TY CỐ PHẦN Tư VẤN VÀ ĐÀO TẠO CNTT VNE - CĂN BẢN VỀ IP Phần I - Giới thiệu chung Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu do hàng nghìn mạng máy tính từ khắp mọi nơi nối lại tạo nên. Khác với cách tổ chức theo các cấp nội hạt liên tỉnh quốc tế của một mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn mạng Internet tổ chức chỉ có một cấp các mạng máy tính dù nhỏ dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau. Do cách tổ chức như vậy nên trên Internet có cấu trúc địa chỉ cách đánh địa chỉ đặc biệt trong khi cách đánh địa chỉ đối với mạng viễn thông lại đơn giản hơn nhiều. Đối với mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn khách hàng ở các vùng khác nhau hoàn toàn có thể có cùng số điện thoại phân biệt với nhau bằng mã vùng mã tỉnh hay mã quốc tế. Đối với mạng Internet do cách tổ chức chỉ có một cấp nên mỗi một khách hàng hay một máy chủ Host hoặc Router đều có một địa chỉ internet duy nhất mà không được phép trùng với bất kỳ ai. Do vậy mà địa chỉ trên Internet thực sự là một tài nguyên. Hàng chục triệu máy chủ trên hàng trăm nghìn mạng. Để địa chỉ không được trùng nhau cần phải có cấu trúc địa chỉ đặc biệt quản lý thống nhất và một Tổ chức của Internet gọi là Trung tâm thông tin mạng Internet - Network Information Center NIC chủ trì phân phối NIC chỉ phân địa chỉ mạng Net ID còn địa chỉ máy chủ trên mạng đó Host ID do các Tổ chức quản lý Internet của từng quốc gia một tự phân phối. Trong thực tế để có thể định tuyến routing trên mạng Internet ngoài địa chỉ IP còn cần đến tên riêng của các máy chủ Host -Domain Name . Các phần tiếp theo chúng ta hãy nghiên cứu cấu trúc đặc biệt của địa chỉ Internet. PHẦN II Cấu trúc địa chỉ IP a Thành phần và hình dạng của địa chỉ IP Địa chỉ IP đang được sử dụng hiện tại IPv4 có 32 bit chia thành 4 Octet mỗi Octet có 8 bit tương đương 1 byte cách đếm đều từ trái qua phải bít 1 cho đến bít 32 các Octet tách biệt nhau bằng dấu chấm . bao gồm có 3 thành phần chính. class bit Net ID

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    67    1    03-12-2023
13    53    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.