Phiếu đề xuất làm tài liệu mới

Mẫu phiếu đề xuất làm tài liệu mới là biểu mẫu tiêu chuẩn cho việc đề xuất làm tài liệu mới của các đơn vị cơ quan thông tin. Mời các bạn cùng xem và tham khảo. | PHIEU ĐỂ XUAT LAM TAI LIÊU MỚI Người yêu cau .Ky ten . Bộ phận Tên tai liêu mới Nội dung cua tai liêu Chức danh Bộ phạn Hộ tên Y kiến Ky ĐDLĐ Người soạn thảo Trang 1 Người kiểm soát tài liệu Trang

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.