Danh sách phân phối một tài liệu

Danh sách phân phối một tài liệu | DANH SACH PHAN PHOI MỘT TAI LIÊU Tên tai liệu Sô hiệu Lan ban hanh Ngay ban hanh Sô trang Ban sô Chức danh Bô phận Ho va Tện Ky nhân Ghi chu khi thu hôi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Phê duyệt Đại diện lanh đạo Ngay thang nam Người kiêm soat tai liệu Trang

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.