Phiếu thu thập ý kiến khách hàng

Phiếu thu thập ý kiến khách hàng | PHIEU THU THẬP Y KIEN KHACH HANG Kính gửi Địa chỉ Điện thoai Fax Công ty chung tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và cộng tác cua Quí Công ty đối. vơi Công ty chung tôi trong thơi gian vựa qua. Để phục vu tột hơn nữa đáp ứng đựơc yêu càu cùa Quí khách hàng đề nghị Quí Công ty chô chung tôi biết y kiến vê môt sô vấn đê sau Stt Lĩnh vực thu thập Y kiến cua khach thêô điềm tự 1 đến 5 Điệm Ghi chu thêm Đệ nghị Fax mail lai cho chung toi theo địa chỉ Xin chan thanh cam ơn. Ngay thang nam Ngươi đệ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    107    2    20-06-2024
2    121    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.