Đồ án chi tiết máy

Hướng dẫn đồ án chi tiết máy | VŨ NGỌC PI NGUYỄN VĂN DỰ HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Thái Nguyên 2 2009 Vũ Ngọc Pi Nguyễn Văn Dự Hướng dẫn đồ án chi tiết máy CÁC PHẦN CHÍNH TRONG THUYẾT MINH ĐỔ ÁN CHI TIẾT MÁY Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Lời nói đầu Tài liêu tham khảo Mục lục PHAN I TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ DAN động cơ khí 1. Tính chọn động cơ điên . Chọn kiểu loại động cơ . Chọn công suất động cơ . Chọn tốc độ đổng bộ của động cơ . Chọn động cơ thực tế . Kiểm tra điều kiên mở máy điều kiên quá tải cho động cơ 2. Phân phối tỉ số truyền . Tỉ số truyền của các bộ truyền ngoài hộp giảm tốc . Tỉ số truyền cho các bộ truyền trong hộp giảm tốc 3. Tính toán các thông số trên các trục . Tính công suất trên các trục . Tính số vòng quay trên các trục . Tính mô men xoắn trên các trục . Lập bảng kết quả PHAN II THIẾT kế các chi tiết TRUYEN động 1. Thiết kế bộ truyền đai xích 2. Thiết kế bộ truyền bánh răng trục vít-bánh vít cấp nhanh 3. Thiết kế bộ truyền bánh răng trục vít-bánh vít cấp chậm 4. Kiểm tra điều kiên bôi trơn cho hộp giảm tốc 5. Kiểm tra điều kiên chạm trục 6. Kiểm tra sai số vận tốc PHAN III THIẾT kế các chi tiết đỡ nối 1. Thiết kế trục trục theo độ bền mỏi . Tính sơ bộ 1 Vũ Ngọc Pi Nguyễn Văn Dự Hướng dẫn đồ án chi tiết máy . Tính gần đúng . Tính chính xác . Tính trục theo độ bền tĩnh tính quá tải . Tính độ cứng cho trục 2. Tính chọn ổ lăn . Chọn phương án bố trí ổ . Tính ổ theo khả năng tải động . Tính ổ theo khả năng tải tĩnh 3. Tính chọn khớp nối 4. Tính chọn then . Tính chọn then cho trục I . Tính chọn then cho trục II . Tính chọn then cho trục III PHẦN IV CẤU TẠO vỏ HỘP CÁC CHI TIẾT PHỤ VÀ CHỌN CHẾ ĐỘ LẮP TRONG HỘP 1. Thiết kế các kích thước của vỏ hộp 2. Thiết kế các chi tiết phụ chốt định vị que thăm dầu bu lông vòng vv. 3. Chọn các chế độ lắp trong hộp TÀI LIÊU THAM KHẢO 1. Trịnh Chất Lê Văn Uyển Tính toán hệ dẫn động cơ khí tập I II NXB Giáo dục 1999 2. Nguyễn Văn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    60    2    08-12-2023
245    49    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.