Động cơ Diezel 1 xilanh RV195

Nghiên cứu nâng cao hiệu xuất và công xuất động cơ Diezel 1 xilanh RV195 | NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU SUẤT VÀ CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ DIESEL 1 XI-LANH RV195 RESEARCH ON IMPROVING VOLUMETRIC EFFECIENCY AND PERFORMANCE OF SINGLE CYLINDER DIESEL ENGINE RV 195 Nguyễn Hữu Hường - Vương Như Long Khoa Kỹ thuật Giao thông Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh Việt nam TÓM TắT Bài báo này đề cập đến việc ứng dụng phương pháp mô phỏng nhằm thiết kế cải tiến động cơ đốt trong đặc biệt là các loại động cơ Diesel cỡ nhỏ sản suất tại Việt Nam. Phương pháp có trợ giúp của máy tính này được sử dụng nhằm giảm thiểu chi phí và sai sót cũng như rút ngắn thời gian thiết kế và chế tạo động cơ. Ngoài ra bài báo cũng trình bày quá trình tính toán chi tiết việc tối ưu hóa kết cấu cụm nạp của động cơ Diesel 1 xi-lanh RV195 cải tiến từ động cơ RV165 do Công ty Vikyno sản xuất nhằm tăng hiệu suất nạp và công suất của động cơ này. Các quá trình nghiên cứu tính toán phần lớn dựa trên phần mềm Boost tại phòng thí nghiệm động cơ đốt trong khoa Kỹ thuật Giao thông Đại học Bách khoa Tp. HCM. động cơ RV195 có công suất là 19 5 mã lực được với công suất 16 5 mã lực hiệu suất nạp của động cơ RV195 thấp khoảng 0 7 ABSTRACT This paper has studied on applying the simulating method on the improving process of internal combustion engine design especially forwarding to small ones made in Vietnam. This computer-aid method is reasonably used to reduce the designing cost and errors as well as the times of manufacture. Furthermore this study has also discussed on more detail on the process of optimal calculation of intake manifold structure of single cylinder Diesel engine RV195 for increasing its volumetric effeciency and performance. Most of calculation was carried out via Boost software at Internal Combustion Engine lab. Faculty of Transport Engineering HoChiMinh City University of Technology. RV 195 Diesel engine have been power 19 5HP improved from RV 165 with power 16 5HP volumetric effeciency of RV195 about . 1. GIỚI THIỆU CHUNG Qua khảo sát nhu cầu sử dụng động cơ diesel 1 xi-lanh cỡ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    65    1    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.