EFI diesel kiểu ống phân khối

Hệ thống EFI Diezel có ống phân khối | EFI-diesel kiểu ống phân phối Khái quát của chương Chương này trình bày về hệ thống EFI-diesel có ống phân phối. Khái quát Bơm cao áp Gợi ý khi sửa chữa -1- Khái quát Bơm cao áp Câ u trúc của hệ thống bơm cao áp 1. Khái quát Nhiên liệu được dẫn lên từ bơm cấp liệu đặt trong bơm cao áp được nén tới áp suất cần thiết. Píttông trong bơm tạo ra áp suất phun cần thiết. Áp suất này thay đổi theo tôc đô đông cơ và điểu kiện tải từ 20 Mpa ở chế đô không tải đến 135 Mpa ở chế đô tải cao và tốc đô vận hành cao trong EFI-diesel thông thường thì áp suất này từ 10 đến 80 Mpa . ECU điểu khiển SCV Van điểu khiển hót để điểu chỉnh áp suất nhiên liệu điểu chỉnh lượng nhiên liệu đl vào bơm cao áp. ECU luôn luôn theo dõi áp suất nhiên liệu trong ống phân phối bằng cảm biến áp suất nhiên liệu và thực hiện điêù khiển phản hồi. 1 2 2. Tên chi tiết 2 2 Hình dạng bơm cao áp 1. Tên chi tiết 1 2 -2- cơ 2KD_ FTV và 1ND_ TV 2 2 Câ u tạo bên trong của bơm cao áp 1. Van điều chỉnh 2. Bơm câp liệu 3. SCV Van điều khiển hút 4. Van môt chiều 5. Píttông 6. Cam trong 7. Van phân phối 1 1 Dòng chảy nhiên liệu của bơm cao áp Nhiên liệu trong bơm cao áp chảy theo trình tự sau đây Bơm cấp liệu SCV Van điểu khiển hút Van một chiểu Píttông Van phân phối 1 3 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
221    158    12    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.