EFI diesel kiểu thông thường

Trong EFI thông thường , thời điểm phun và lượng phun được điều khiển bằng điện tử | Khái quát Mày bơm pittông Máy bơm pittông hương trục hương kính Hệ thống nhiên liệu của EFI-diezel thông thưởng Trong EFI- diezel thông thường thời điểm phun và lượng phun được điểu khiển bằng điện tử. Thiết bị tạo ra áp suất nhiên liệu cũng chính là loại bơm sử dụng trong đông cơ diezel thông thường. GỢI Ý Mạch hồi nhiên liệu từ vòi phun hoặc bơm phun không được minh họa ở phía bên trái mà mạch hồi nhiên liệu gắn với hệ thống nhiên liệu thực tế. 1 2 Nhiên liệu được bơm cấp liệu hút lên từ bình nhiên liệu đi qua bô lọc nhiên liệu rồi được dẫn vào bơm để tạo áp suất rồi được bơm đi bằng píttông cao áp ở bên trong máy bơm phun. Quá trình này cũng tương tự như trong máy bơm đông cơ diezel thông thường. Nhiên liệu ở trong buồng bơm được bơm cấp liệu tạo áp suất đạt mức và Mpa. Hơn nữa để tương ứng với những tín hiệu phát ra từ ECU SPV sẽ điểu khiển lượng phun khoảng thời gian phun và TCV điểu khiển thời điểm phun nhiên liệu thời gian bắt đầu phun . GỢI Ý Mạch hồi nhiên liệu từ vòi phun hoặc bơm phun không được minh hoạ ở phía bên trái mà mạch hồi nhiên liệu gắn với hệ thống nhiên liệu thực tế. 2 2 Loại máy bom Môt EFI-diezel thông thường sử dụng môt trong hai loại máy bơm phân phối máy bơm píttông hướng trục và máy bơm píttông hướng kính có áp suất phun cao hơn. -1- Câ u trúc bên trong của máy bom loại píttông hướng trục Câu trúc bên trong của máy bom loạ píttông hướng kính THAM KHẢO Áp suất phun đối với từng loại máy bom Máy bom loại pitông hướng trục Sử dụng cho 5L-E 1KZ-TE vv. Tối đa xâp xỉ 80MPa. Máy bom loại pitông hướng kính Sử dụng cho các động cơ phun trực tiếp như 1HD-FTE 15B-FTE vv. Tối đa xâp xỉ 130MPa. Máy bom Câu trúc các bô phận của máy bom loại píttông hướng trục Loại máy bơm này gồm các bộ phận sau 1 1 -2- Vành con lăn Con lăn Đĩa cam Píttông .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    89    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.