EFI diesel là gì ?

ECU phát hiện các tình trạng hoạt động của động cơ dựa vào các tín hiệu từ các cảm biến khác nhau | EFI-diesel là gì EFI-diesel là gì ECU phát hiện các tình trạng hoạt động của động cơ dựa vào các tín hiệu từ các cảm biến khác nhau. Căn cứ vào thông tin này ECU sẽ điểu khiển lượng phun nhiên liệu và thời điểm phun để đạt đế n một mức tối ưu bằng cách dẫn động các cơ cấu chấp hành. 1 2 Hệ thống EFI-diesel điểu khiển lượng phun nhiên liệu và thời điểm phun bằng điện tử để đạt đế n một mức tối ưu. Làm như vậy sẽ đạt được các ích lợi sau đây 1. Công suất của động cơ cao 2. Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp 3. Các khí thải thấ p 4. Tiế ng ồn thấ p 5. Giảm lượng xả khói đen và trắng 6. Tăng khả năng khởi động. Diesel Kiểu cơ khí Lượng phun nhiên liệu Bộ điểu tốc Cơ khí Thời điểm phun Bộ định thời -1- EFI-diesel Lượng phun nhiên liệu SPV điểu khiển ECU Thời điểm phun TCV điểu khiển ECU 2 2 Tham khảo Bản danh sách các chữ viết tắt A hòa nhiệt độ số điểu khiển điện tử điểu khiển điện tử dẫn động bằng điện tử nhiên liệu bằng điện tử E cơ thống tuần hoàn khí xả khiển tốc độ không tải điểu khiển hút SPV. Van điểu khiển lượng phun TCV. Van điểu khiển thời điểm phun chết trên chết dưới điểu chỉnh chân không VSV. Van chuyển mạch chân không Các loại EFI-diesel Các loại EFI-diesel Có hai loại EFI-diesel -2- 1. EFI-diesel kiểu thông thưởng Lượng và thời điểm phun nhiên liệu được điểu khiển bằng điện tử. Cơ cấu điểu khiển dùng trong các quá trình bơm phân phối và phun dựa trên những cơ cấ u sử dụng trong hệ thống diesel kiểu cơ khí. Điểu chỉnh lượng phun SPV Điểu chỉnh thời điểm phun TCV Bơm kiểu pít tông hướng trục Bơm kiểu pít tông hướng tâm Như đối với bơm kiểu cơ khí có 2 loại bơm có tên căn cứ vào hình dạng của phần bơm của chúng. 2. EFI-diesel kiểu ống phân phối Thay vì bản thân bơm phân phối nhiên liệu vào các xi lanh nhiên liệu được trữ trong ống phân phối ở áp suất cần thiết để phun. Giống như đối với hệ thống EFI của đông cơ xăng các vòi phun mở và đóng theo các tín hiệu phun từ ECU

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    59    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.