Ước và bội

Hs? Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 khi nào ? Cho ví dụ ? Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho a = (q N ) | KÍNHCHAOQI THAY co GIAO w Kiêm tra bài cũ -J Hs Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 khi nào Cho ví dụ Trả lời r A J 1 V 1 1 Ấ 1 Ấ 1 V 1 1 1 r cx Sô tự nhiên a chia hết cho sô tự nhiên b khác 0 Ấ r k Á 1 1 1 A ĩ nếu có sô tự nhiên q sao cho a q e N 2 Tiết 24 - ƯỚC VÀ BỘI 1. Ước và bội VD 8 M 2 Ta nói 8 là bội của 2 2 lũ ước của 8 a M b a lũ bội của b b là ước của a Khi nào thì số a được gọi là bội của số b hoặc số b được gọi là ước của số a

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    59    3    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.