Tóm tắt vật lí

Dao động điều hoà có tần số góc là , tần số f, chu kỳ T. Thì động năng và thế năng biến thiên với tần số góc 2 , tần số 2f, chu kỳ T/2 9. Động năng và thế năng trung bình trong thời gian nT/2 ( n N*, T là chu kỳ dao động) là: | Tóm tắt VL12 GV Trần Đình Hùng Tel 0983932550__Trường THPT Thanh Chương 3 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌC I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 1. Phương trình dao động x Asin t ọ 2. Vận tốc tức thời V Acos t ọ 3. Gia tốc tức thời a - 2Asin t ọ 4. Vật ở VTCB x 0 v Max A a Min 0 Vật ở biên x A v Min 0 a Max 2A 5. Hệ thức độc lập Á2 X2 v 2 a a - 2x 6. Chiều dài quỹ đạo 2A 7. Cơ năng E Eđ Et 1. đ 2 Với Eđ 2 ma2 Á2 cos2 at p Ecos2 at p Et 2ma2Á2sin2 at p E sin2 at p 8. Dao động điều hoà có tần số góc là tần số f chu kỳ T. Thì động năng và thế năng biến thiên với tần số góc 2 tần số 2f chu kỳ T 2 9. Động năng và thế năng trung bình trong thời gian nT 2 neN T là chu kỳ dao động là E 2 10. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có toạ độ x1 đến x2 _X1 sin pỵ 7 Á . và 0- K X2 2 2 sin P- Á 11. Quãng đường đi trong 1 chu kỳ luôn là 4A trong 1 2 chu kỳ luôn là 2A Quãng đường đi trong l 4 chu kỳ là A khi vật xuất phát từ VTCB hoặc vị trí biên tức là ọ 0 n n 2 12. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến t2. fX A sin at1 p íX2 A sin at2 p Xác định 1 1 1 và 1 2 2 v1 và v2 chỉ cần xác định dấu v1 a Ácos at1 p ịv aÁcos at2 p Phân tích t2 - t1 nT At n eN 0 At T Quãng đường đi được trong thời gian nT là S1 4nA trong thời gian At là S2. Quãng đường tổng cộng là S S1 S2 V T 2 T 2 1 ma2 Á2 4 At AN a a Nếu V1V2 0 Nếu v1v2 0 ma2 Á2 với 1 x2 - X1 x2 X11 2 2 X2 X2 Tóm tắt VL12 GV Trần Đình Hùng - Tel 0983932550 Trường THPT Thanh Chương 3 2 13. Các bước lập phương trình dao động dao động điều hoà Tính Tính A thường sử dụng hệ thức độc lập Tính ọ dựa vào điều kiện đầu lúc t t0 thường t0 0 Ị x A slll wt p v ữ Acos ũJt0 p Lưu ý Vật chuyển động theo chiều dương thì v 0 ngược lại v 0 Trước khi tính ọ cần xác định rõ ọ thuộc góc phần tư thứ mấy của đường tròn lượng giác thường lấy -n ọ n 14. Các bước giải bài toán tính thời điểm vật đi qua vị trí đã biết x hoặc v a E Et Eđ F lần thứ n Giải phương trình lượng giác lấy các nghiệm của t Với t 0 phạm vi giá trị của k Liệt kê n nghiệm đầu tiên thường n nhỏ Thời

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.