Mạch đo tốc độ đồng hồ

Sơ đồ chi tiết mạch đo tốc độ đồng hồ | Nguyenvanbientbd47@ V1 5V 74LS47 V abode dd dd DISP1 V abode DISP2 74LS47 dd dd DISP3 74LS47 abode 74LS47 V abode DISP4 V bode DISP5 74LS47 dd odd. DO 74LS90 J LJ-f 74LS90 L l_kJ 74LS90 _ LJ-f 74LS90 74LS90 Duong tin hieu xoa dem SO DO CHI TIET MACH DO TOC DO DONG CO 74LS00 74LS00 Dau vao tu oam bien 74LS02 100k 40 74LS00 C1 10uF V2 5V V C2 74LS90 Q3 MS1 MS2 Q2 MR1 MR2 Q1 CP0 Q0 CP1 555 Rst Ctl Gnd Voo

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.