Cách kết nối đến một máy chủ VPN từ Windows XP

Một khái niệm đăng sau Virtual Private Network là cho phép một người dùng từ xa có thể truy cập mạng như thể họ đang tồn tại nội bộ trong một mạng riêng. Điều này có nghĩa rằng một VPN không chỉ có khả năng kết nối mạng mà còn có thể thực hiện kết nối một cách an toàn. | Cách kết nối đến một máy chủ VPN từ Windows XP Nguồn Joel Reyes Quản trị mạng - Một khái niệm đăng sau Virtual Private Network là cho phép một người dùng từ xa có thể truy cập mạng như thể họ đang tồn tại nội bộ trong một mạng riêng. Điều này có nghĩa rằng một VPN không chỉ có khả năng kết nối mạng mà còn có thể thực hiện kết nối một cách an toàn. Một VPN là một chuẩn dùng để cung cấp sự truy cập cũng như sự bảo mật. Để thực hiện mục đích của nó VPN phải được cạnh tranh được với một kết nối mạng trực tiếp. Điều này có nghĩa rằng nó phải cung cấp mức truy cập và mức bảo mật tương đương nhau. Windows XP hiện có cung cấp một mức bảo mật nào đó bằng cách sử dụng Point-to-Point Tunneling Protocol PPTP hoặc Layer Two Tunneling Protocol L2TP . Cả hai chúng đều được coi là các giao thức đường hầm - vì chúng có thể tạo đường hầm ảo bằng cách sử dụng mã hóa. Nếu bạn muốn tạo một VPN bằng Windows XP thì đây chính là hướng dẫn bạn cần tìm. Dưới đây là một số bước cần thực hiện để thiết lập một VPN như vậy 1 Trên máy tính đang sử dụng hệ điều hành Windows XP bạn hãy xác nhận rằng kết nối của nó đến Internet được cấu hình đúng và hiện đang trong trạng thái tích cực. Có thể đơn giản thực hiện điều đó bằng cách duyệt Internet. 2 Kích Start sau đó kích Control Panel tìm và kích đúp vào biểu tượng Network Connections. 3 Sau đó kích New Connection Wizard 4 Khi xuất hiện New Connection Wizard bạn hãy kích Next. 5 Kích Connect to the network at my workplace 6 Sau đó kích Next và chọn Virtual Private Network .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.