Cách truy cập giao diện ẩn VMware ESXi

Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về giao diện ẩn VMware ESXi Server, bên cạnh đó là cách khắc phục sự cố và các lệnh cấu hình đặc biệt chỉ có thể được truy cập từ giao diện này. | Cách truy cập giao diện ân VMware ESXi Nguồn David Davis Quản trị mạng - Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về giao diện ẩn VMware ESXi Server bên cạnh đó là cách khắc phục sự cố và các lệnh cấu hình đặc biệt chỉ có thể được truy cập từ giao diện này. Giới thiệu Với phiên bản đầy đủ của VMware ESXi Server phiên bản được cung cấp nhiều năm gần đây có một máy ảo đặc biệt chạy một phiên bản đã điều chỉnh của Red Hat Linux Enterprise. VM đặc biệt đó chính là giao diện dịch vụ và được sử dụng để quản trị hệ thống cấu thành ESX. Khi VMware ESXi Server được cung cấp miễn phí giao diện dịch vụ đó đã được remove. Có nhiều lợi ích trong cách làm đó - ít overhead ít bản vá hơn và bảo mật tốt hơn. Với ESXi giao diện là một menu vàng - đen đơn giản với các tùy chọn cơ bản nhất. Mặc dù vậy nó vẫn có một giao diện linux có thể được truy cập. Một cách chính thức Vmware cho thấy rằng bạn nên quản trị ESXi server của mình bằng cả GUI VI Client hoặc CLI VMware RCLI. Như vậy nếu muốn thực hiện các lệnh và kịch bản trên máy chủ ESXi thì bạn cần phải cài đặt giao diện dòng lệnh từ xa trên máy tính Windows của mình. Mặc dù vậy có một giao diện CLI khác cho ESXi có thể được sử dụng để chạy các lệnh trực tiếp trên máy chủ. Điều này nghe có vẻ trái ngược với RCLI nơi lệnh được chạy trên máy tính quản lý nội bộ và kết nối đến ESXi host trên mạng. Sự khác biệt ở đây là với RCLI bạn không thể chỉnh sửa một file từ xa như có thể thực hiện nếu bạn sử dụng giao diện dịch vụ ESX Server truyền thống. Như vậy chỉ có một cách để chỉnh sửa một file ví dụ như etc hosts or etc là phải truy cập vào giao diện ẩn và chỉnh sửa các file này. Thêm vào đó với giao diện ẩn của ESXi bạn còn có thể chạy các lệnh khác như esxtop esxcfg-route và vmkfstools. Cách truy cập vào giao diện ẩn của ESXi Việc truy cập vào giao diện ẩn của ESXi không khó nếu bạn biết cách thực hiện nó vì thực sự không có tùy chọn menu hoặc file trợ giúp nào nói cho bạn cách truy cập cả. Để

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.