Capture lưu lượng mạng trong Windows XP và Windows Server 2003

Netcap cung cấp khả năng capture chỉ từ một nhắc lệnh; để mở các file capture (.cap), bạn phải sử dụng giao diện Network Monitor hoàn chỉnh | Capture lưu lượng mạng trong Windows XP và Windows Server 2003 Nguồn Quản trị mạng - Bạn đã từng được biết về có trong Windows XP và Windows Server 2003 chưa Đây là một tiên ích dòng lệnh có tác dụng kiểm tra lưu lượng mạng và trong bài chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về tiện ích này trong việc kiểm tra lưu lượng mạng. Netcap cung cấp khả năng capture chỉ từ một nhắc lệnh để mở các file capture ỉ X- .cap bạn phải sử dụng giao diện Network _ Monitor hoàn chỉnh. Tiện ích này được cài đặt khi bạn cài đặt .G3 các công cỤ hô trợ có trong Windows XP CD-RoM. Network Monitor được cung cấp với các sản phẩm Windows Server và Systems Management Server SMS của Microsoft. Netcap cung cấp khả năng capture giống như phiên bản Network Monitor có trong các sản phẩm Windows Server mặc dù vậy bạn phải sử dụng Netcap tại nhắc lệnh. Netcap sẽ cài đặt driver của Network Monitor và kết nối nó đến tất cả các adapter khi bạn chạy lệnh Netcap lần đầu tiên. Các lệnh dưới đây là các lệnh Netcap mẫu Để capture lưu lượng trên NIC 1 bằng cách sử dụng buffer 10 megabyte MB bạn hãy sử dụng lệnh dưới đây netcap n 1 b 10 Netcap sẽ dừng việc capturre khi buffer đầy. Để capture lưu lượng với bộ đệm First In First Out FIFO bộ đệm mặc định cho Network Monitor bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây netcap t n Lưu ý rằng nếu bạn muốn dừng capture nhấn spacebar. Để capture chỉ một giờ bằng buffer 1-MB FIFO hãy sử dụng lệnh dưới đây netcap L 01 00 00 Để remove Network Monitor driver sử dụng lệnh dưới đây netcap remove Các file capture mà bạn tạo bằng cách sử dụng Netcap đều được đặt mặc định trong thư mục UserProfile Local Settings Temp UserProfile chính là tên profile của người dùng. Bạn có thể thay đổi thư mục mặc định bằng cách sử dụng các tiếp lệnh c hoặc tcf. Sử dụng NETCAP để có nhiều thông tin chỉ dẫn trợ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
242    388    2    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.