Cấu hình IIS 7 từ dòng lệnh bằng Appcmd.exe – Phần 1

IS cung cấp một công cụ dòng lệnh mới, , nhằm cho phép bạn cấu hình và truy vấn các đối tượng trên máy chủ web của mình, sau đó hiển thị đầu ra dưới dạng văn bản hoặc dạng XML | Cấu hình IIS 7 từ dòng lệnh bằng - Phần 1 Nguồn David Davis Quản trị mạng - Trong loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng tiện ích dòng lệnh IIS mới mang tên để truy vấn các đối tượng trên máy chủ web và hiển thị đầu ra dưới dạng văn bản hay XML. Giới thiệu IS cung cấp một công cụ dòng lệnh mới nhằm cho phép bạn cấu hình và truy vấn các đối tượng trên máy chủ web của mình sau đó hiển thị đầu ra dưới dạng văn bản hoặc dạng XML. Trong phần thứ nhất của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về công cụ này là gì cách sử dụng nó như thế nào và cách thực hiện các nhiệm vụ quản trị IIS chung như việc tạo các site mới dừng hay bắt đầu các dịch vụ và xem trạng thái của site. có thể thực hiện những gì với việc quản trị IIS cho phép bạn thực hiện tất cả các chức năng quản lý điển hình bằng cách sử dụng CLI thay cho GUI. Cho ví dụ đây là một số thứ có thể thực hiện Start và stop IIS web site Tạo các ứng dụng các thư mục ảo và các website IIS Hiển thị việc chạy các tiến trình IIS và liệt kê các yêu cầu đang thực thi Import export và tìm kiếm các cấu hình IIS Càng sử dụng tốt đầu ra của một lệnh kết hợp nó với kịch bản logic và sử dụng để thực hiện lệnh khác bạn càng tạo được sức mạnh hơn cho ứng dụng. Hay nói theo cách khác trong khi sử dụng để thực hiện một lệnh nào đó hoặc đặt lệnh đó vào một Shortcut trên Desktop để thực hiện một lệnh hay sử dụng sẽ rất hữu dụng bạn có thể tạo rất nhiều chức năng khác nữa bằng cách sử dụng trong các kịch bản quản trị IIS phức tạp hơn. Đây chỉ là một số ứng dụng điển hình cho việc sử dụng Start Stop IIS site từ dòng lệnh Tạo một IIS website mới hoặc thư mục ảo hoặc tạo một thay đổi nào đó về cấu hình IIS Backup cấu hình IIS Export cấu hình IIS Cách sử dụng Có một số thứ bạn cần biết trong sử dụng AppCmd ngay cả trước khi bạn thực thi lệnh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.