Cấu hình TCP/IP từ dòng lệnh

Để cấu hình thiết đặt TCP/IP như địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, địa chỉ DNS và WINS và nhiều tùy chọn khác bạn có thể sử dụng | Cấu hình TCP IP từ dòng lệnh Nguồn Để cấu hình thiết đặt TCP IP như địa chỉ IP Subnet Mask Default Gateway địa chỉ DNS và WINS và nhiều tùy chọn khác bạn có thể sử dụng là một tiện ích dòng lệnh cho phép bạn hiển thị hoặc thay đổi cấu hình mạng cả ở local lẫn ở xa của một máy tính đang chạy hiện thời. cũng cung cấp một tính năng script cho phép bạn chạy một nhóm câu lệnh trong chế độ batch dựa vào một máy tính chỉ rõ. cũng có thể lưu lại một đoạn mã cấu hình trong một file văn bản cho mục đích lưu trữ hoặc giúp bạn cấu hình các máy chủ khác. hiện sẵn có trên Windows 2000 XP và Windows Server 2003. Bạn có thể sử dụng công cụ để thực hiện các công việc sau - Cấu hình giao diện - Cấu hình các giao thức routing. - Cấu hình filter. - Cấu hình routes. - Cấu hình cách truy cập từ xa cho các router ở xa phụ thuộc vào Windows các router này đang chạy trên dịch vụ Routing and Remote Access Server. - Hiển thị Cấu hình của router đang chạy hiện thời trên một máy tính bất kì - Sử dụng tính năng script để chạy một loạt câu lệnh trong chế độ batch dựa vào một router chỉ rõ. Bạn có thể làm gi với Với bạn có thể dễ dàng dàng xem thiết đặt TCP IP của mình. Gõ dòng lệnh sau vào trong cmd netsh interface ip show config Với bạn có thể dễ dàng cấu hình địa chỉ IP trên máy tính và các thiết đặt TCP IP khác có liên quan. Ví dụ Câu lệnh sau cấu hình giao diện có tên Local Area Connection với địa chỉ IP tĩnh subnet mask của nó là và default gateway là netsh interface ip set address name Local Area Connection static 1 Câu lệnh trên là một dòng cũng rất hữu ích trong tính huống như khi bạn có một máy tính xách tay cần để xác định lại vị trí giữa 2 hoặc nhiều văn phòng trong khi vẫn quản lý một cấu hình địa chỉ IP tĩnh và chỉ rõ. Với bạn có thể dễ dàng lưu lại và khôi phục cấu hình mạng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    227    2    08-12-2023
93    82    3    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.