Dõi theo doanh nghiệp bằng Twitter RSS Searches

Twitter đang thực hiện điều chỉnh cỗ máy tìm kiếm của nó, thử nghiệm nhiều cách để phân loại các kết quả theo một danh sách các thông báo. Tuy nhiên bạn có thể đăng ký các kết quả tìm kiếm trong RSS reader, đây chính là thành phần rất hữu dụng cho việc theo dõi | Dõi theo doanh nghiệp bằng Twitter RSS Searches Nguồn Zack Stern Quản trị mạng - Twitter đang thực hiện điều chỉnh cỗ máy tìm kiếm của nó thử nghiệm nhiều cách để phân loại các kết quả theo một danh sách các thông báo. Tuy nhiên bạn có thể đăng ký các kết quả tìm kiếm trong RSS reader đây chính là thành phần rất hữu dụng cho việc theo dõi. Các RSS search feed này đã góp phần tạo một công cụ doanh nghiệp Twitter tuyệt vời. Giống như Google Alerts bạn có thể sử dụng các tìm kiếm này cho vấn đề nghiên cứu thị trường của mình bất cứ khi nào ai đó đề cập đến công ty các đối thủ cạnh tranh hoặc lĩnh vực của bạn một lưu ý sẽ xuất hiện trong RSS reader. Đây chính là cách thực hiện thậm chí nếu bạn không có tài khoản Twitter. kuiihher fobbing__ I Search I iïansELSsiiü Bísiĩ Google Rearte D Add 5 ibiCnpion tìĩi WCfifl iix Esavier Announces Launch orosteapamc ramiv Physciin Publishing Pannerthip . tirtb bu h. SinLPTï Í fliigsiî an ịl ÍTTTlUlíủ îj .iiirzocy Haw 10 Save MvHUgatlvt JOu-iWlSm - h Ic syriyx1 4 taụrỊ jnpfi Tl í rch slam ljngieniqi îîôUtMiiftinÿ Ada eç poûQfrt Vào trang tìm kiếm nhập vào chuỗi truy vấn của bạn. Kích Advanced Search để hạn chế các kết quả tìm kiếm đối với một ngôn ngữ nào đó. Trường None of these words sẽ giúp bạn hạn chế nhiều thứ chẳng hạn như tìm kiếm phone không phải iPhone . Hoặc bạn có thể đạt được các kết quả tương tự bằng ký hiệu - ví dụ như thêm -iPhone vào truy vấn. Tìm kiếm một thứ nào đó cụ thể do có thể có rất nhiều hit trên các chủ đề chung chung. Chính vì vậy bạn hãy thử với tên công ty của bạn công ty cạnh tranh hoặc chủ đề lĩnh vực gần đây. Các từ mang tính tham chiếu cũng có thể giúp bạn rất nhiều chẳng hạn như like hate và favorite . Sau đó hãy kích Search khi sẵn sàng. Trên trang kết quả khác chỉ cần kích vào liên kết Feed for this query để add tìm kiếm vào RSS reader của bạn. Lúc này công cụ RSS của bạn sẽ giữ một thống kê liên tục cho .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    76    1    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.