Bảo mật và quản lý nhận dạng

Các sản phẩm bảo mật và quản lý nhận dạng như phần mềm chống virus và spyware; tường lửa bảo mật Internet, Acceleration Server, phần mềm lưu trữ; và Identity Integration Server. | Bảo mật và quản lý nhận dạng Nguồn Các sản phẩm bảo mật và quản lý nhận dạng như phần mềm chống virus và spyware tường lửa bảo mật Internet Acceleration Server phần mềm lưu trữ và Identity Integration Server. Microsoft tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm bảo mật của nó đặc biệt là các sản phẩm dành cho việc bảo vệ phần mềm mã độc. Tất cả các sản phẩm bảo mật của công ty gồm Internet Security and Acceleration ISA server sẽ được đổi thành tên nhãn hiệu mới Forefont của công ty. Để có được tổng quan bằng đồ họa về các sản phẩm bảo mật hiện hành và sắp được giới thiệu bạn hãy xem phần tổng quan về bảo mật ở dưới. Tổng quan về bảo mật Phát hành vào tháng 2 năm 2007 và sau đó là các xu hướng theo ước lượng tính toán của Microsoft Dấu chấm đen là mốc thời điểm chấm dứt hỗ trợ mở rộng Sản phẩm chống virus và spyware cho các máy khách được lên kế hoạch vào nửa đầu năm 2007 Forefront Client Security sẽ là một phần mềm quét malware hợp nhất cho các máy tính đối với các vấn đề virus worm trojan adware và spyware. Nó có thể không có tường lửa kiểm tra sức khỏe hoặc các tính năng backup và khôi phục của OneCare hướng người tiêu dùng nhưng sản phẩm này sẽ hỗ trợ cấu hình tập trung bằng Active Directory và Group Policy. Forefront Client Security cũng sẽ hỗ trợ việc phân phối chữ ký malware thông qua Windows Server Update Services WSUS . Tên Forefront mới sẽ áp dụng cho tất cả các sản phẩm bảo mật doanh nghiệp của Microsoft . Một vài sản phẩm yêu cầu Sybari phiên bản mới cùng với các phát hành sản phầm vào cuối năm 2006. Đặc biệt các sản phẩm chống virus Sybari Antigen e-mail đã được nâng cấp để hỗ trợ Exchange Server 2007 và Exchange Server 2007 sẽ hợp nhất các khả năng của Antigen Spam Manager. Phần mềm chống virus Antigen cho SharePoint cũng được nâng cấp để hỗ trợ SharePoint Server 2007. Một nâng cấp tương tự là vì sản phẩm Antigen instant messaging IM cùng với phát hành của nền tảng Communication Server IM và thoại platform trong năm 2007. ISA Server nhận được một .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
155    53    1    06-12-2023
35    198    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.