Các thiết lập bảo mật đặc biệt của Group Policy

Rất nhiều các thiết lập bảo mật có thể được cấu hình trong Group Policy Object. Các thiết lập đó trải rộng từ việc điều khiển tài khoản Administrator đến quản lý các nhu cầu máy khách LDAP. | Các thiết lập bảo mật đặc biệt của Group Policy Nguồn Derek Melber Rất nhiều các thiết lập bảo mật có thể được cấu hình trong Group Policy Object. Các thiết lập đó trải rộng từ việc điều khiển tài khoản Administrator đến quản lý các nhu cầu máy khách LDAP. Với quá nhiều thiết lập bảo mật như vậy thì việc hiểu được chức năng và các yếu tố cần thiết khác là một việc quan trọng. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu một cách chi tiết về một số thiết lập bảo mật cũng như một số kịch bản chung nhất về bảo mật. Thi hành các thiết lập bảo mật của Group Policy Đề tài này đã có các bài viết của chúng tôi hoặc báo khác nói đến rất nhiều nhưng các bài viết trước đây chỉ giới thiệu cho bạn cách có thể bảo đảm cho các thiết lập bảo mật đó được áp dụng như thế nào. Còn trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu thêm một số chi tiết sâu hơn về cách có thể thẩm định thiết lập nào là các chính sách và thiết lập nào là tham chiếu để bạn có một sự hiểu biết rõ ràng về cách mỗi thiết lập được áp dụng đối với máy tính. Với mỗi kiểu thiết lập bạn có thể thực thi các thiết lập này ở khoảng thời gian làm mới Group Policy khoảng thời gian này xấp xỉ 90 phút. Tất cả các chi tiết vẫn chạy ổn định và các kỹ thuật trong một số bài báo trước đây đã giới thiệu vẫn hợp lệ. Tuy vậy có một công nghệ xây dựng đính kèm - built-in khác bạn cần tìm hiểu thêm ở đây. Công nghệ này cho phép bạn điều khiển khoảng thời gian các thiết lập bảo mật trong GPO được làm mới mà không cần tới bất kỳ thay đổi nào đối với GPO. Sự thật là như vậy bạn có thể có tất cả các thiết lập bảo mật tự động được áp dụng sau một khoảng thời gian X phút nào đó mà không cần thay đổi đến GPO. Giá trị của registry mà bạn cần thay đổi là MaxNoGPOListChangesInterval xem trong hình 1. Hình 1 Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian làm mới các thiết lập bảo mật trong GPO Bạn có thể tìm thiết lập này trong Registry dưới đây HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon GPExtensions .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    57    8    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.