Thông báo số 213/TB-VPCP

Thông báo số 213/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12 tháng 10 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 213 TB-VPCP Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2007 Ngày 12 tháng 10 năm 2007 tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về công nghiệp công nghệ thông tin và đào tạo theo nhu cầu xã hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Công Thương Khoa học và Công nghệ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng Chính phủ Hiệp hội Phần mềm Việt Nam Hiệp hội Điện tử - Tin học Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ý kiến của lãnh đạo các cơ quan cùng dự Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau I. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm khẩn trương nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông sau hai tháng xây dựng cơ cấu tổ chức mới và triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ mới của Bộ. II. VỀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ 1. Về công nghiệp công nghệ thông tin cần nhận thức rõ Việt Nam đang có thời cơ thuận lợi cho sự phát triển vượt bậc công nghệ thông tin của nước ta do đang có nhu cầu lớn cả trong nước và quốc tế. Bộ Thông tin và Truyền thông cần xây dựng các phương án các cơ chế chính sách hợp lý để đón nhận và hiện thực hoá cơ hội này bằng việc phát huy các nguồn lực cả trong nước và hợp tác - đầu tư của quốc tế. 2. Về đào tạo nhân lực công nghệ thông tin cần xây dựng chuẩn đào tạo đào tạo theo chuẩn và theo nhu cầu xã hội. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn tham gia đào tạo mở các trường đào tạo nhân lực công nghệ thông tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát bổ sung mã ngành mới về đào tạo công nghệ thông tin nếu cần cho mở thí điểm đào tạo các mã ngành mới. a Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng Bộ Thông tin và Truyền thông

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.