Thông báo số 4654/TB-BTP

Thông báo số 4654/TB-BTP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại buổi làm việc với Trung tâm tin học ngày 24/10/2007 do Bộ Tư pháp ban hành | BỘ TƯ PHÁP Số 4654 TB-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG HÀ HÙNG CƯỜNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM TIN HỌC NGÀY 24 10 2007 Ngày 24 tháng 10 năm 2007 Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có buổi làm việc với Trung tâm Tin học để nghe báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động của Trung tâm thời gian qua và định hướng công tác trong thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính. Về phía Trung tâm Tin học có các đồng chí trong Ban Giám đốc và cán bộ công chức của Trung tâm. Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Tin học báo cáo tình hình tổ chức hoạt động định hướng công tác của Trung tâm các đồng chí dự họp phát biểu Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà Trung tâm Tin học đã đạt được trong thời gian qua. Để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ trong Ngành đồng thời nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới Bộ trưởng Hà Hùng Cường có ý kiến chỉ đạo như sau 1. Trung tâm cần tham mưu cho lãnh đạo Bộ hoạch định chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bộ của Ngành của người dân và doanh nghiệp góp phần tích cực vào quá trình xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam theo lộ trình của Đảng và Nhà nước sớm xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp để trình lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt. Trước mắt chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện việc chỉ đạo điều hành trực tuyến của lãnh đạo Bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đối với hoạt động của Ngành tổ chức rút kinh nghiệm việc áp dụng các phần mềm ứng dụng như phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phần mềm quản lý tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự. trên cơ sở đó triển khai đồng bộ trong toàn cơ quan nhằm quản lý thống nhất công tác văn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    132    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.